Dansk design bag rekord

Golfen boomer mere i Norge end nogen andre steder i Nordeuropa. Antallet af golfklubber har passeret 200, og der synes ingen grænser

at være for de enorme beløb, der investeres i eksklusive norske golfbaner.Den mest eksklusive af dem alle, Haga

i Oslo-forstaden Bærum, er faktisk designet af en dansk banearkitekt, Henrik J. Jacobsen, Holstebro, for hvem det naturligvis

har været en fornøjelse af samarbejde med den gruppe pengestærke nordmænd, som har investeret 130 millioner

norske kroner i Haga-projektet - rekord for et norsk golfanlæg.Seks lodsejere har tilsammen stillet 120 hektar jord til

rådighed og dannet Haga Golfutvikling A/S, der ejer anlægget og lejer det ud til Haga Golfklubb. Et datterselskab, Haga

Golfpark A/ S, forestår den daglige drift, som allerede løber økonomisk rundt, selvom banen først blev

åbnet den 20. august i fjor. En B-aktie, der kun giver spillerettighed som klubmedlem, men ingen stemmeret i Haga Golfutvikling,

er så eftertragtet, at folk bogstaveligt talt står i kø for at købe i takt med, at aktier udbydes til salg!

Ved fire emissioner er solgt 914 B-aktier til et gennemsnitspris af 129.000 kroner, så er der i alt kommet godt 118 millioner

ind. Da antallet er aktier er fastsat til 1000, resterer kun 86 aktier, som først udbydes til salg i år.

Styring

af vandet

Anlægget består af en 27 hullers mesterskabsbane med et hypermoderne, arkitekttegnet klubhus i glas og stål

og et komplet træningsanlæg med bl.a. en driving range i to etager med med 78 overdækkede udslagspladser og en 9

hullers kort bane med otte par 3-huller og ét par 4-hul.Når Henrik J. Jacobsen blev valgt som arkitekt, skyldtes

det, at manden, der har hovedæren for Hagas tilblivelse, Ole Peter Rostad, blev imponeret over den første bane, Henrik

J. Jacobsen har tegnet i Norge, Rendsfjorden, som ligger i en gammel grusgrav ca. 100 km nord for Oslo, og hvor de sidste ni huller

i øvrigt først åbnes til sommer.- Haga har været en ekstra spændende opgave, fordi der i opbygningen

af både greens og fairways på store, lavtliggende vådområder nødvendigvis skulle tages forholdsregler

imod store vandmængder fra bjergene både forår og efterår, fortæller Henrik J. Jacobsen, som simpelthen

valgte at styre vandet fra bjergene, så banen aldrig oversvømmes, selvom to store bække, Skutebekken og Östernbekken,

gennemløber to af 9 hullers-sløjferne.Flere klippepartier blev sprængt væk og en række søer

blev opgravet, hvorefter jorden fra disse opgavninger, 185.000 kubikmeter, blev brugt til at udforme blødt bølgende

fairways.

Tre års arbejde- Stort set kom banen til at se ud, som jeg gerne ville have den, og dét lykkes faktisk

ikke altid i Norge, hvor miljømyndighederne i en såkaldt konsekvensudredning kontrollerer selv de mindste medaljer, inden

de giver tilladelse til etablering af en golfbane.Omkring Haga har det f.eks. skullet udredes, om golfspillerne generer fugle

-eller omvendt, ligesom samtlige planter i området skulle registreres, inden vi kunne gå i gang med anlægsarbejdet,

forklarer Henrik J. Jacobsen.Hele tre år tog det faktisk at bygge Haga-anlægget, fordi vejret satte sine begrænsninger

for aktiviteter både forår, efterår og vinter.Det var lang tid for Henrik J. Jacobsen, men ikke for ildsjælen

bag Haga, Ole Peter Rostad, i betragtning, at han for første gang lancerede ideen for 25 år siden!Rostad er i

dag formand for Haga Golfutvikling A/S, og allerede på banens åbningsdag blev han udnævnt til æresmedlem af

Haga Golfklubb, som i øvrigt kæmper lidt med den norske golfunion, fordi klubben kun modtager greenfee-gæster i

selskab med klub-medlemmer. Dét synes unionen ikke om, og noget tyder på, at Haga i den kommende sæson åbnes

for »almindeligt« greenfee-spil.

greenkeepereGenerelt kendetegnes banen af både store teesteder, store

greens og store teesteder og af meget vand på især gul sløjfe. Det er også på sidstnævnte, at

banens sværeste hul findes, 7. hul, langt par 4 med en krydsende bæk 210 meter fra teestedet. Driver man kort af bækken,

venter et modigt andetslag over en langstrakt sø, hvis man går efter flaget.På blå sløjfe møder

man allerede signaturhullet på 2. hul, par 3. En bred bæk krydser på tværs foran green, som tilmed er halvt

omgivet af vand, fordi bækken fortsætter ud i en sø på greenens venstre side.Rød sløjfes

signaturhul er 5., par 4, med en storslået udsigt mod Oslo fra det højtliggende teested. Man slår hen over et naturareal

i drivet, og dyb klippeafgrund afgrænser hele hullets venstre side.Forhåbentlig lukker Haga op for alle golfspillere

i 2004-sæsonen. I så fald venter en udsøgt fornøjelse på en bane, der kun kan være veltrimmet, når

der er 17 greenkeepere til at passe den, og når penge ikke er noget problem.Det sidste blev i øvrigt også

demonstreret ved en anden lejlighed. Nogle luftbårne højspændingsledninger skæmmede arealet, så Haga

betalte en bagatel af 10 millioner kroner for, at de blev gravet ned i jorden.