Cheføkonom: Pas på indfrysning af skatter

Den nye aftale om fremtidens boligskat giver mulighed for at skubbe en skatteregning foran sig. Pas på, at den ikke stavnsbinder dig til boligen, advarer cheføkonom.

Foto: Linda Kastrup

Den nye model for fremtidens boligbeskatning giver boligejere mulighed for at indefryse stigende boligskatter, så de først skal betales, når boligen sælges. Men pas på med det, advarer cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit. Den rullende snebold af udskudt skat kan nemlig blive et problem på langt sigt.

»Vælger man som boligejer at indefryse den ekstra skattebetaling, skal man være opmærksom på, at skattegælden selvfølgelig ikke forsvinder. Tværtimod vokser den, da skat tilskriver renter, samtidig med at det indefrosne beløb vil stige mere og mere hvert år, hvor boligpriserne stiger, og man vælger at udnytte indefrysningsordningen fuldt ud. Skattegælden er således en ekstra gældspost, som kan vokse til en betydelig størrelse,« skriver han i en kommentar til den nye aftale.

Den ekstra gæld kræver, at der er tilstrækkelig med friværdi i boligen eller formue i familien til at indfri skattegælden, når boligen skal sælges.

»Boligejere med større gæld i boligen kan derfor ende i en situation, hvor de kan få vanskeligt ved at flytte, hvis prisen på boligen falder. I større skala kan det dæmpe mobiliteten blandt landets boligejere,« påpeger Tore Stramer.

I de områder af landet, der har udsigt til grundskyldsstigninger frem til 2020, bliver det desuden med aftalen muligt at udnytte indefrysningsordningen allerede fra 2018. Her er tale om de områder, hvor grundlaget for grundskylden med de nuværende tilladte årlige stigninger på syv procent endnu ikke er nået op på den offentlige vurdering.

Tore Stramer påpeger også en måske uheldig effekt af den skatterabat i aftalen, der ophæver skattestigninger til de nuværende ejere og dem, der køber ejerbolig over de kommende fire år. Den risikerer også at mindske lysten til at skifte boligen ud.

»Køber man en bolig i 2021 og frem opnår således ikke den samme skatterabat, som eksisterende ejere har. Det betyder, at boligskatten for boligkøberne stiger efter 2020. Det øger isoleret set incitamentet til at finde sig en langtidsholdbar bolig inden 2021 og mindsker flyttelysten, da tabet af skatterabatten vil øge skattebetalingerne fremadrettet. Dertil kommer, at skatteforhøjelsen i sig selv kan dæmpe prisudviklingen,« konkluderer Tore Stramer.

Han kalder det dog usikkert, hvordan eventuel hamstring af boliger eller uvilje til at flytte vil påvirke boligmarkedet. Men rådet til nuværende og kommende boligejer i områder med de store skatterabatter er, at være opmærksom på det og tage det med i beregningerne, hvis man har planer om at træde ind eller ud af boligmarkedet i løbet af de kommende fem år.