Brevkassen: Kontigent før i tiden?

? Bestyrelsen i vores forening kræver, at kontingentet for første halvår 2017 skal være indbetalt for at få adgang til generalfor­samlingen. Alle medlemmer er ajour med betaling af kontingent for 2016. I vedtægterne står imidlertid, at kontingentet fastsættes på general­forsamlingen. Jeg mener derfor, at det må være 2016-kontingentet, der skal være betalt, og at 2017-kontingentet først forfalder efter generalforsamlingen.

Skal familie betale højere husleje?

Et uddrag af vedtægterne: »Kontingentet følger foreningens regnskabsår, der er kalenderåret. Betales i januar og august. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.«

Med venlig hilsen S.

 

! Bestyrelsen kan kun stille det beskrevne krav, hvis der er grundlag for det – altså hjemmel til det – i foreningens vedtægter. Er der ikke det, har medlemmerne adgang. Det ser det ikke ud til, allerede fordi kontingent for 2017 – som jeg forstår din mail – ikke er fastsat, men skal fastsættes på den næste generalforsamling.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk