Brevkassen: Kan studie-udgifter i udlandet trækkes fra i skat?

Foto: Simon Skipper Simon Skipper. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

? Jeg har et spørgsmål vedrørende udgifter til en uddannelse i udlandet, som jeg selv finansierer.

Jeg læser en hel bachelor på fire år i Canada, hvilket koster mig ­omkring 120.000 danske kroner om året.

Jeg vil derfor høre, om det er ­muligt, at man kan trække den slags udgifter fra i skat?

Med venlig hilsen R.

! Du kan desværre ikke fratrække udgiften til en bacheloruddannelse i Canada.

Under visse betingelser er der fradrag for udgifter til uddannelse og kurser. Skatte­mæssigt sondres der mellem grund­uddannelse og videre­uddannelse på den ene side og ­efter­uddannelse på den anden side.

Sondringen hænger sammen med, at der efter statsskattelovens paragraf 6 kun er fradrag for udgifter til at sikre, erhverve eller vedligeholde indkomsten.

I den kontekst betyder ud­dannelsens karakter af grund- eller videreuddannelse, at indkomstgrundlaget udvides.

Sådanne uddannelser, der giver helt nye kompetencer eller kvalificerer til andre stillinger eller helt andre funktioner, er en etablering af et nyt indkomstgrundlag. Etablering af et nyt indkomstgrundlag er ikke fradrags­berettiget.

Der er derimod fradrag for udgifter til efteruddannelse, hvis uddannelsen har den fornødne forbindelse til ens lønnede arbejde. Efteruddannelse er uddannelse, der er egnet til at vedligeholde ens viden og kvalifikationer. Efteruddannelsen vedligeholder indkomst­-grundlaget.

Din bacheloruddannelse kan derfor ikke presses ind under betegnelsen efteruddannelse.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H),www.ForumAdvokater.dk