Brevkassen: Er vi egentlig stadig separeret?

Hvis man genoptager et parforhold, er man ikke længere separeret. Til gengæld kan man godt være skilt og bo sammen.

Det er ikke ligegyldigt, om man bor »lidt« sammen i forhold til en separation. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

?
Min mand og jeg blev separeret i 2005 og bor i dag hver for sig og har hver vores økonomi. Vi er imidlertid stadig et par og har også oprettet testamente til fordel for hinanden. Vi har hver tre særbørn.

Min mands virksomhed, som han ejede under særeje, er nu solgt, da han er blevet folkepensionist. Jeg har særeje for vores sommerhus. Vi har nu sammen investeret i tre ejendomme, som lejes ud via hans holdingselskab. Vi har været sammen om at istandsætte dem, og det er mig, der har opsyn med ejendommene.

Er vi egentlig stadig separeret, når vi har genoptaget parforholdet og bor hver for sig? Vi tilbringer weekender og ferier samt enkelte dage sammen.

Jeg er alene begunstiget på min mands pensioner. Vil I råde os til at lave et nyt testamente efter de nye investeringer?

Med venlig hilsen C.

 

!
Separation betyder adskillelse. For at en separation kan opretholdes, kræver det, at I rent faktisk flytter fra hinanden. Det er altid en konkret vurdering, om samlivet har været fortsat, men fortsat samliv i et par måneder efter separationen anses normalt for at være i orden.

En separation er også en prøveperiode. Det er derfor i orden, hvis man under en separationsperiode forsøger at få samlivet til at fungere igen ved at sove sammen og måske endda bo sammen i en kort periode. Bliver perioden for lang, er der risiko for, at separationen bortfalder.

Hvis I bor sammen under en separa­tionsperiode i længere tid end et par uger, vil Statsforvaltningen normalt betragte jeres separation som bort­faldet. Det betyder, at I skal separeres forfra, medmindre I vælger at blive skilt med det samme.

Hvis I kun tager på ferie sammen, falder jeres separation ikke bort af den grund.

Men du anfører, at I er et par og beskriver det således, at I har hver jeres økonomi – altså ikke noget økonomisk fællesskab – men at I har genoptaget samlivet, selv om I har hver jeres bolig. Det taler for, at samlivet er genoptaget, og separationen derfor er bortfaldet.

Landsretten har tidligere ved dom afsagt 12. september 1997 lagt til grund, at et samliv var genoptaget i en situa­tion, hvor parterne i løbet af to år holdt ferie sammen, dagligt så hinanden gennem en halvanden års periode, og jævnligt boede sammen samtidig med, at de opretholdt hver deres adresse.

Det er ikke nok at se på, at I har hver jeres bopælsadresse for at tage stilling til, om I har opfyldt adskillelseskravet. Det skyldes, at der er mange muligheder for at omgå den korrekte bopælsregistrering – det viser de mange eksempler med dækadresser hos familie og venner eller i et sommerhus.

Derfor er der ikke faste regler for vurderingen af, om samlivet er gen­optaget. Der skal være plads til en konkret individuel vurdering, fordi der kan være tale om mange forskellige samlivsformer.

Må man konstatere, at samlivet er genoptaget, vil de ting, der blev ophævet ved separationen, igen gælde fuldt ud. Arveretten, formuefælles­skabet og troskabspligten træder igen i kraft. Hvis I ikke ønsker at være gift, kan I i stedet vælge at blive skilt.

Når man er skilt, er der ikke krav om, at man skal ophæve samlivet. Man kan altså godt bo sammen og være skilt.

Når man bliver separeret eller skilt, ophæves næsten alt det, der gælder, når man er gift. Således vil man blandt andet ikke længere arve hinanden, hvis en af jer dør. Dog kan man oprette et testamente for at sikre, at arveretten bevares.

Hvis testamentet er oprettet, før I blev separereret, kan det være nødvendigt at oprette et tillæg til testamentet, hvor I skriver, at det skal gælde på trods af separationen eller skilsmissen, hvis det er det, I beslutter jer for. Det forhold, at I har købt ejendomme i sameje, kan også betyde, at der er behov for ved tillæg til jeres testamente at skrive, hvordan der skal forholdes med jeres andele af samejet ved dødsfald – det afhænger dog af, hvordan jeres oprindelige testamente er formuleret. Det vil være en god idé at gennemgå jeres testamente med en advokat.

Det fremgår ikke, om I har gennemført bodeling. Der er ikke krav til, at bodeling gennemføres inden for en bestemt frist efter en separation eller en skilsmisse. Den vil dog under alle omstændigheder skulle foretages i forbindelse med en af jeres dødsfald. Eller hvis en af jer vælger at indgå nyt ægteskab med en ny ægtefælle.

 

Susanne Graffmann,

advokat (H), www.

ForumAdvokater.dk