Brevkassen: Er naboen ansvarlig for skader på vores hus?

Der er gode chancer for at få erstatning, hvis byggereglerne ikke er overholdt, og der opstår skader på nærliggende huse. Arkivfoto: Mads Jensen. Fold sammen
Læs mere

? Vi bor på en mindre villavej, hvor en privat bygherre netop har opført fire tvillingehuse på modsatte side af vejen. Inden byggeriet blev de omkring- liggende huse på samme side af vejen varslet og fik mulighed for at gøre indsigelse mod byggeriet. Vi hørte om byggeriet fra vores genboer.

Allerede en uge inde i byggeriet anmoder vi bygherren om, at han leder den tunge trafik til byggeriet ind via den ene ende af vejen, hvor der ikke ligger boliger, frem for igennem hele »landsbyen« med ca. 100 hustande. Dette ønske bliver ikke imødekommet.

Efter nogle måneder med massiv og tung trafik – og mange rystelser i vores hus – kontakter vi endnu engang bygherren og gør opmærksom på, at vores hus tager skade af byggeriet. Hele facaden ud mod vejen er begyndt at krakelere, og senere opdager vi en revne både udvendigt og indvendigt.

Vi har tilfældigvis en tilstands­rapport fra 2015, hvori vi kan dokumentere, at revnerne ikke var til stede, inden det omtalte byggeri begyndte. Vi har en del billede- og video­dokumentation for rystelser i huset, kørsel med store maskiner, herunder en stor vejtromle, der primært har forårsaget rystelserne, samt utallige store lastbiler, der har passeret og parkeret knap tre meter fra vores facade.

Byggeriet skulle have varet fra april til oktober 2016, men blev først afsluttet i februar 2017.

Bygherren besvarer ikke længere vores mail, og vi står tilbage med en ødelagt facade. Kan vi kræve, at bygherren tager ansvar – og kan vi få hjælp til at klage?

Med venlig hilsen L.

! Bygherren skal sikre, at arbejdet udføres til mindst mulig gene for naboerne.

En bygherre skal efter bygge­lovens paragraf 12 varsle arbejder som dem, du beskriver. Bygherren skal også foretage eventuelt nødvendige undersøgelser af funderingsforhold med videre på naboejendomme.

Der kan træffes bestemmelser om sikring af omkringliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne.

Der er også mulighed for, at kommunen kan stille skærpede krav, og det er i det hele et udtryk for, at rettidig omhu i disse sager kan forebygge alvorlige skadevirkninger.

En bygherre, der undlader at underrette ejeren af naboejendommen efter § 12, vil være ansvarlig for revne­dannelse på naboejendommen, hvis der er handlet uagtsomt, og der er tale om påregnelige skader på din ejendom som følge af det udførte arbejde.

Retspraksis er rimelig streng, når byggelovens regler ikke overholdes.

Du er derfor som udgangspunkt stillet godt, og som du beskriver baggrunden, er det mit råd, at du får din advokat til at tage kontakt til bygherren og det firma, der har udført arbejder for bygherren. Du bør i den forbindelse sandsynliggøre, at skaderne hænger sammen med byggeriet.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk