Brevkassen: Boligafgiften på en altan

Forskel i størrelse vil ofte udløse et forskelligt syn på betaling. Det gælder også i altanprojekter. Arkivfoto: Torben Christensen Fold sammen
Læs mere

? Jeg bor i en andelsboligforening, hvor et flertal i foreningen efter bestyrelsens forslag har bestemt, at boligafgiften for vores (måske) kommende altaner skal fastsættes efter den enkelte andels­boligs størrelse.

Men kan man det? Boligafgiften bør vel fastsættes efter altanens størrelse og ikke efter boligens størrelse?

De fleste lejligheder er på ca. 65 kvadratmeter, mens resten – ca. 25 procent – er over 75 kvadratmeter. Dirigenten på generalforsamlingen bemærkede, at der som følge af lighedsgrundsætningen bør betales efter altanens areal og ikke lejlighedens areal, samt at dette i øvrigt også er det mest sædvanlige.

Hvad betyder lighedsgrund­sætningen, og kan et flertal på den måde pålægge et mindretal at betale mere for den samme ydelse, når der objektivt ikke er faktorer, der adskiller udgifterne ved etableringen på trods af forskellige lejlighedsstørrelser?

Alle får samme standard altan, men nogle få kan købe en større altan – dog ikke de store lejligheder på grund af deres placering.

Med venlig hilsen G.

 

! Lighedsgrundsætningen går ud på, at der hverken må forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling. Der må ikke gøres forskel på ensartede tilfælde.

I en andelsboligforening er der pligt til medlemskab, og der er spilleregler for ændringer, herunder i fordelingen af boligafgift og andel. Også her er princippet, at det lige skal behandles lige, men engang imellem kræver dette, at der gives plads til forskellighed.

Din mail indeholder ikke mange oplysninger om baggrunden for projektet og dets tilblivelse. Du skal se i jeres vedtægter efter svar på spørgs­målet.

Udgangspunktet for nye altaner er, at fordelingstal er uændret, men det er klart, at forskel i størrelse ofte vil udløse et forskelligt syn på betaling. Det gælder også i altanprojekter. Nogle steder betales der lige meget for altaner, og så ændrer man den fremtidige tilskrivning til andelene efter boligafgift eller areal. Andre steder gøres det i sindrige, delte konstruktioner.

Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med vedtagelse af denne type projekter er fokus på de forskellige muligheder, og at der tages en kvalificeret dialog herom med det formål at opnå enighed om valg af metode. Det er vigtigt, at der er tid til dialog om projekterne, at der gives mulighed for spørgsmål og påvirkning, gerne inden den endelige afgørelse skal træffes.

Det fremgår ikke, hvor langt I er nået. Min opfordring er, at du ved dialog søger indflydelse og påvirkning. Det er ikke muligt at give dig et firkantet svar, som du kan lægge på bordet og sige: »Det er min ret.«

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk