Bortfalder kaution efter gældssanering?

Hvis skyldneren har fået eftergivet hele eller en del af gælden, hæfter en kautionist så stadig?

Hvis man hæfter solidarisk, og den ene har fået gældssanering, hæfter den anden så stadig fuldt ud? Fold sammen
Læs mere
Foto: Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen

? Jeg har et spørgsmål vedrørende gældssanering og kautionsforpligtelser:

Bortfalder en kautionists forpligtelser, når den person, der er kautioneret for, har fået gældssanering, og dermed dels har fået reduktion af gælden og dels har betalt den ud efter fem år? Eller kan kautionisten forvente, at der bliver kaldt på kautionen, efter gældssaneringen er gennemført?

Eller burde dette være sket i forbindelse med gældssaneringen, hvor kreditoren har været vidende om, at der bliver søgt gældssanering, og at der er en kautionist på beløbet?

Hvad sker der, hvis en af to personer, der hæfter solidarisk for en gæld, får gældssanering - skylder den anden så stadig det fulde beløb - eller anses det som, at begge har fået gældssaneringen, og dermed "kun" skylder det reducerede beløb? Eller skylder den ikke sanerede person det fulde beløb minus det beløb, som den gældssanerede har fået reduceret sin gæld med?

Med venlig hilsen "Kautionisten"

! Det følger af konkurslovens § 226 stk. 3, at "gældssaneringskendelsen har ingen indflydelse på fordringshaveres rettigheder mod kautionister og andre, som hæfter tillige med skyldneren".

Kautionistens hæftelse bortfalder derfor ikke.

Det samme gælder for den person, der hæfter solidarisk.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk