Boligtal: Lejligheder løber fortsat fra huse

Priserne på lejligheder steg hen over den første del af sommeren fortsat hurtigere end prisen på huse. De nærmer sig den historiske pristop fra 2006.

Foto: Mathias Løvgreen

Lejligheder blev dyrere, mens huse blev lidt billigere i maj, viser tal fra Danmarks Statistik. Set som et gennemsnit over tre måneder, så steg lejlighederne fra april til juni med 4,2 procent, mens husene steg med 2,9 procent.

Økonomerne lægger ikke så meget vægt på udsving på en enkelt måned. Chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann konstaterer, at huspriserne i årets første halvdel er steget med 5,8 procent, mens lejlighedspriserne er steget med 9,8 procent.

»Boligpriserne er steget ganske mærkbart de første 6 måneder af 2015, uanset om man kigger på markedet for huse eller lejligheder. Forklaringen skal primært findes i renteudviklingen. 2015 blev nemlig indledt med at renten på et 30-årigt fastforrentet lån faldt til bare 2 pct., mens renten på et 1-årigt rentetilpasningslån blev decideret negativ,« skriver hun i en kommentar.

Lejligheder er nu steget med 42 procent, siden de ramte bunder under finanskrisen, og de ligger nu kun 1,1 procent under toppriserne fra 2006.

»Det er så voldsom en stigning på så kort en årrække, at selv de glade københavnske ejerlejlighedsejere, hvor prisfesten har været vildest, bør spørge sig selv, om det kan blive ved, eller om vi er tæt på toppen for denne omgang - ikke mindst set i lyset af de seneste rentestigninger. I givet fald bør boligejeren forsøge at indrette sin økonomi efter de nye fremtidsudsigter f. eks. ved at betale afdrag på lånene og på den måde gøre sig selv mindre følsom over for eventuelle fremtidige prisfald,« skriver boligøkonomen.

Cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian er »usikker« på, om de voldsomme prisstigninger på lejligheder især i København er udtryk for, at en boligboble er under opbygning.

»Ejerlejlighedspriserne er steget med 10,2 procent over det seneste år til trods for, at der ikke har været meget vækst i dansk økonomi. Baggrunden for prisvæksten er de ekstremt lave renter, og det er dermed ikke nødvendigvis en boble i økonom-forstand (for økonomer drejer det sig om forventningsdannelsen). Men hvis renten på et eller anden tidspunkt begynder at stige mere end blot marginalt, hvilket vil kunne få priserne på lejligheder til at falde ganske meget, så vil alle andre end økonomer, nok alligevel italesætte det, som en boble, der er bristet. Man skal huske, at hvis ejerlejlighedspriserne kan stige med 10,2 procent på et år, så kan de også falde tilsvarende. Det drejer sig i kroner og ører om godt 180.000 kroner for en gennemsnitlig ejerlejlighed - det er jo rigtigt mange penge for de fleste danskere,« skriver Steen Bocian i en kommentar til tallene.