Boligpriserne fortsætter himmelflugten - og får advarselslamperne til at blinke hos flere økonomer

Priserne på ejerboliger bliver ved med at stige, viser netop offentliggjorte tal. Det seneste år er ejerlejlighederne i gennemsnit steget med 5,6 procent på landslan, mens husene er steget 3,1 procent. På den korte bane er det dog huspriserne, der trækker læsset, mens priserne på ejerlejligheder tager en puster. Trods det finder flere økonomer udviklingen på især det Københavnske ejerlejlighedmarked "bekymrende".

Der er stadig godt gang i boligejernes prisfest, selvom dem med lejligheder fra februar til marts blev hjemme og tog sig et hvil. Mens huspriserne på en enkelt måned steg 2,6 procent, var kurven for ejerlejligheder flad. Ser man på de senetse tre måneder, er det dog lejlighederne, der med en stigning på 1,8 procent mod en procent for husene har haft føretrøjen på.

Og opgjort på et år går det stadig markant hurtigere på markedet for ejerlejligheder, hvor priserne på landsplan er steget 5,6 procent, mens husene er steget 3,1 procent. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, mener, at udviklingen på lejlighedsmarkedet er bekymrende.

»De seneste prisstigninger på ejerlejlighedsmarkedet er alarmerende, også selv om priserne ser ud til at have holdt pause i marts. Ser vi på udbudspriserne i april, er der nemlig ikke noget, der tyder på, at sælgerne har sænket deres forventninger. Derfor tror vi mest på, at de uændrede priser i marts er en enlig svale,« skriver Lise Nytoft Bergmann i en kommentar.

Hun har beregnet, at en gennemsnitlig lejlighed er steget med 60 procent, siden priserne var lavest i februar 2009 og med 47 procent de seneste 5 år. Samtidig koster en gennemsnitlig lejlighed nu 11 procent mere, end da priserne toppede sidste gang i juli 2006.

»Det er nogle usædvanligt store udsving på så kort en tidsperiode, og nok til at få advarselslamperne til at blinke – også selvom prisstigningerne tidligere har været større end nu,« påpeger Nordeas boligøkonom.

Hun frygter, at lejlighedspriserne vil falde, når renterne igen begynder at stige. Samtidig minder Lise Nytoft Bergmann om, at nye lejlighedskøbere i både København og Aarhus skal forvente højere boligskatter efter 2021, når det nuværende skattestop ophører, hvilket også vil være med til at presse priserne ned. Selv om priserne er høje, fraråder Nordea ikke yderligere lejlighedskøb.

»Vi anbefaler dog, at man tænker langsigtet og kun køber, hvis man har en tidshorisont på minimum fem år,« skriver hun.

Også Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, advarer mod, at der i særligt storbyområderne er »grund til en vis bekymring over udviklingen i priserne på ejerlejligheder, som længe har været kraftigt stigende, og hvor der muligvis er tale om en boblelignende udvikling«.

»Dagens tal giver os ikke mulighed for at zoome ind på udviklingen i henholdsvis København, Aarhus og Aalborg, hvor der er grund til størst bekymring, men det er tydeligt, at der er høj fart på markedet for ejerlejligheder. Det er derfor også afgørende, at man følger udviklingen tæt og eventuelt strammer reguleringen af den del af boligmarkedet,« skriver han i en kommentar.

Steen Bocian understreger dog, at der ingen bobletendenser er på boligmarkedet bredt, og at fremgangen i priserne på huse derfor er godt nyt.

Cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, påpger ligeledes, at der »fortsat er god grund til årvågenhed omkring udviklingen på det københavnske marked for ejerlejligheder«. Han henviser til, at tal fra Boligsidens Markedsindeks viser fortsat årlige prisstigningstakter på i omegnen af 10 procent.

»De primære bekymringer for boligmarkedet i øjeblikket er, at der er risiko for, at priserne presses uholdbart højt op i især københavnsområdet som følge af blandt andet det meget lave renteniveau samt en risiko for, at mærkbart stigende renter engang i fremtiden kan presse boligpriserne betydeligt ned i landets dyreste områder,« uddyber han.

I Nykredit forventer boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen, at tendensen med stigende priser generelt kommer til at fortsætte året ud.

»Pilen på boligmarkedet peger fortsat op. Stigende beskæftigelse, lavt renteniveau og boligejernes forventninger til stigende boligpriser får optimismen til at blomstre. Samtidig stiger handelsaktiviteten og breder sig ud i hele landet,« skriver han i en kommentar.

Ser man på antallet af ejendomshandler over de seneste 12 måneder, er de steget med 7,5 pcrocent for enfamiliehuse og 3,2 procent for ejerlejligheder i forhold til de foregående 12 rullende måneder, skriver Danmarks Statistik.

Og ifølge Jacob Isaksen er de mange boligsalg selvforstærkende.

»Fremgangen på boligmarkedet danner sammen med indkomststigningerne grobund for lyst og optimisme hos danskerne. Flere har måske set, at naboen har solgt huset relativt hurtigt og til en fornuftig pris. Og det inspirerer til at sætte huset til salg og gøre noget ved boligdrømmene. Dermed bliver udviklingen på boligmarkedet i sig selv også næret af optimismen og fremgangen,« skriver han.

LÆS MERE