Boligøkonom: Christiansborg bærer ansvaret for løbsk grundskyld

Stigende grundskyld er et stort tema blandt kommunalpolitikerne. Ifølge boligøkonom Morten Skak er den kommunale skat uretfærdig, og staten bør ændre teknikken bag den.

Foto: MORTEN JUHL. Villabyen omkring Ved Grænsen i det nordøstlige hjørne af Frederiksberg Kommune.
Læs mere
Fold sammen

Store stigninger i grundskyld for boligejere er blevet en central del af valgkampen i kommunerne, viser en rundspørge fra Berlingske Research med svar fra 2.500 byrådskandidater landet over.

40 procent af landets lokalpolitikerne vil have fastfrosset grundskylden i deres egen kommune, men boligøkonom Morten Skak opfordrer politikerne Christiansborg til at lave »teknikken« bag skatten helt om.

»Skattestoppet blev formuleret sådan, at det kun er ejendomsværdiskatten, der ligger fast i kroner og ører, men det fungerer sådan, at grundskylden stiger, og det vil den også gøre fremover. Også mere end folks indkomster og mere end det almindelige prisniveau,« siger han.

»Det virker selvfølgelig uretfærdigt, når man har lovet et skattestop,« siger Morten Skak, der er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet.

Han mener, at den nuværende model for at fastsætte værdien af en grund i områder nær bykernen i større byer er for usikker, og da der stort set ikke handles grunde i de områder, uden at der også står en bygning på grunden, foreslår lektoren, at man laver en samlet værdi af grund og ejendom og ikke som i dag deler tingene op i henholdsvis ejendomsværdi og grundværdi.

»Det er lettere at sætte værdi på den samlede ejendom, fordi sammenligningsgrundlaget er langt større i områder, hvor man jo oftest har handler med både grund og tilhørende bygning, og dermed bør man betale sin skat ud fra den samlede ejendomsværdi,« siger Morten Skak.

Det er kommunerne, der har ansvaret for at inddrive grundskyld, og den bliver fastsat af den enkelte kommunalbestyrelse, men staten får hovedparten af indtægterne på grund af modregning af bloktilskud til kommunerne.

Derfor mener flere kommunalpolitikere, at regeringen har ansvaret for at få ændret den praksis, der i disse år kommer til at betyde, at husejere i for eksempel Frederiksberg Kommune kan opleve grundskyldsstigninger fra cirka 40.000 kroner til over 100.000 kroner årligt.

I Berlingske afviser økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), at staten har et ansvar for stigningerne. Hun henviser til, at det er sundt for demokratiet, at »lokalpolitikerne skal stå til ansvar over for vælgerne - også når det gælder grundskylden«.

Morten Skak pointerer imidlertid, at det netop er på Christiansborg, at man har lavet teknikken bag »det uretfærdige system«, og at det også er på her, man kan lave om på det.

»Christiansborg bør tage ansvaret for problemet, som grundskylden medfører for nogle boligejere, der også tæller pensionister, som jo ikke har udsigt til stigende indkomst eller lignende. For det hele bunder i den teknik, man lavede i forbindelse med skattestoppet. Så derfor har staten et ansvar,« siger boligøkonomen.