Boligmarkedet i svag bedring

Boligmarkedet har uhyre stor betydning for hele dansk økonomi. Stiger priserne, kommer der mere fart på økonomien, og derfor spejder mange efter fremgang og lyspunkter på boligmarkedet. Læs her, hvilken vej de seneste strømpile peger.

Boligpriserne er inde i en positiv gænge, men der er fortsat et stykke vej tilbage til prisniveauet på toppen i 2007. At der er få handler skyldes ikke længere manglende køberinteresse, men at sælgerne er afventende i håb om fortsat stigende priser. Foto: Brian Bergmann. Fold sammen
Læs mere

Luften er tyk af udsagn om boligmarkedet. Nogle taler om en hastig bedring, og at en ny prisboble er ved at blive pustet op. Andre siger stik modsat, at udviklingen fortsat er svag eller direkte dårlig.

Sandheden er mere indviklet end som så, og faktisk kan der argumenteres for både, at det går ganske godt og nærmest elendigt på boligmarkedet alt efter, om blikket rettes mod huse eller lejligheder, mod København eller store dele af resten af landet, eller om der tages udgangspunkt i den ene eller anden statistik. Der er også forskel på, om fokus rettes mod antallet af handler eller hop op og ned i priserne.

Aktuelle fakta

Men de seneste nye og mest aktuelle fakta om boligmarkedet er følgende:

  • Prisen på huse på landsplan er steget svagt i forhold til måneden før i både januar, februar, marts og april i år, hvorfra de sidste nye tal stammer. Det gælder, hvis blikket rettes mod de tal fra Danmarks Statistik, som ofte betegnes som de mest præcise og dækkende.
  • Samlet ligger huspriserne på landsplan dermed nu 2,6 procent højere end for et år siden, men stadig 16 procent lavere end på toppen, der blev nået juni 2007. Prisen på lejligheder er på landsplan steget seks måneder i træk frem til og med april i år og er nu 7,9 procent højere end for et år siden, men fortsat 19 procent lavere end på toppen i november 2006. Det gælder igen, hvis der tages udgangspunkt i tallene fra Danmarks Statistik.
  • Også tallene fra Realkreditforeningen og Realkreditrådet viser prisstigninger. De seneste tal her er fra årets første kvartal, og her er huse på landsplan steget med 0,2 procent i forhold til kvartalet før og faldet svagt i forhold til året før, mens lejligheder er oppe med 0,8 procent i forhold til kvartalet før og 5,3 procent i forhold til året før. Denne optælling findes også på regioner og kommuner, og her fremgår det tydeligt, at det er i Region Hovedstaden og omkring København, at priserne er steget mest. Realkreditforeningen og Realkreditrådets tal for priserne i årets andet kvartal udsendes først 18. september.
  • Boligsidens såkaldte »markedsindeks« indeholder tal helt frem til juni, og her er tale om uændrede priser i forhold til maj og stigninger på 1,2 procent i forhold til juni sidste år, hvis der kigges på huse på landsplan.
  • Homes prisindeks, som også går frem til og med juni, viser derimod som det eneste prisfald på huse på landsplan både i forhold til kvartalet før og samme måned året før. Prisfaldende er omkring én procent i begge tilfælde. Derimod viser Homes prisindeks for lejligheder store stigninger, uanset om der ses på måneden før, året før, eller om der kigges på landsplan eller kun København.
  • Ses der på antallet af handler, er der kun officielle tal frem til og med første kvartal, og disse revideres normalt betydeligt både op og ned.

Men Home har tal for egne handler frem til og med juni, og her er det samlede salg af både parcelhuse, ejerlejligheder og fritidshuse steget en smule i årets andet kvartal i forhold til første kvartal.

Set i forhold til sommeren 2011, er antallet af handler steget med 20 procent fra et rekordlavt niveau. Fortsat er det samlede boligsalg i årets andet kvartal dog omkring 25 procent under det normale og langsigtede historiske niveau. Nok af samme grund var væksten i realkredittens udlån til ejerboliger i juni nede på det laveste niveau i næsten 20 år.

Facit af det hele er derfor, at boligmarkedet overordnet set er inde i en svag bedring – uden at være i topform.