Boligejere får sværere ved at klage

Det truer boligejernes retssikkerhed, når regeringen vil ændre deres muligheder for at klage over ejendomsvurderinger, lyder det fra flere sider.

Foto: Thomas Lekfeldt.
Læs mere
Fold sammen

Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) beskyldes i Jyllands-Posten for at forsøge at afskære boligejere fra at klage til Landsskatteretten over deres ejendomsvurderinger. Det er skadeligt for borgernes retssikkerhed, mener både oppositionen, revisorer og advokater.

De ringere klagemuligheder er en del af den plan, Holger K. Nielsen har fremlagt som en løsning på fejlagtige ejendomsvurderinger fra 2011. Skatteministeren lægger op til at ændre reglerne for klager, så det fremover bliver op til vurderingsankenævn at se på klager omkring værdiskøn af ejendomme.

Det sker ifølge Jyllands-Posten, selvom skatteministeren i foråret måtte droppe et lignende lovforslag, som afskar private boligejere for at tage sager om ejendomsvurderinger til Landsskatteretten.

Genoplivningen er »yderst kritisabelt og rystende«, mener revisionsfirmaet KPMG.

»Hvis afgørelserne alene overlades til lokale ankenævn, vil det forringe retssikkerheden,« siger skatteekspert i KPMG, Claus Pedersen.

Skatteadvokaten Torben Bagge er også bekymret over de ændrede klagemuligheder og peger på, at Landsskatteretten sidste år ændrede otte af 10 afgørelser fra vurderingsankenævn.

Skatteministeren afviser imidlertid kritikken.

»Når det er vurderingsankenævnene, der skal behandle klagesager vedrørende værdiskøn, er det, fordi de er bedre egnede hertil, da de er lokalt forankrede,« siger han til Jyllands-Posten.