Boligejer, hvordan vil du udnytte de rekordlave renter?

Boligejere har aldrig haft bedre muligheder for at udnytte kombinationen af deres mursten og de rekordlave renter til at blive rigere. Også selv om vi ser helt bort fra de prisstigninger, der langsomt har bredt sig fra hovedstadsområdet til resten af landet.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Groft sagt giver rentens bundrekorder boligejerne valget mellem at trimme driften eller balancen i husstanden, for nu at bruge et par udtryk fra virksomhedernes verden. Det betyder også et valg mellem de to hovedtyper af realkreditlån – variabelt forrentede lån eller fastforrentede lån.

Med driften mener jeg det daglige budget i husholdningen. Ydelsen på et realkreditlån har aldrig været lavere, og det har alt andet lige dermed givet et større rådighedsbeløb til boligejerne. Flekslån kan optages med en stadig mere negativ rente, som dog bliver svagt positiv, når realkreditsektoren lægger sit løbende gebyr oven i renten. Men der er stadig tale om småpenge i historisk sammenhæng, når man kan låne en million kroner for omkring 800 kroner om måneden uden afdrag. Så er der plads til enten at tage spenderbukserne på eller at afdrage dyrere gæld i stedet for real­kreditgælden. Netop at afdrage dyrere gæld hurtigere fører over i den anden måde at udnytte de lave renter på, nemlig at pleje balancen mellem gæld og formue i husholdningen. Dels kan dyrere gæld afdrages først frem for at afdrage på de rentebillige realkreditlån, dels kan fastforrentede obligationslån konverteres til en lavere restgæld, hvis renten stiger.

Men fastforrentede obligationslån har også en anden vigtig egenskab i forbindelse med balancen i husholdningen. De beskytter nemlig friværdien af ejerboligen. Som hovedregel falder prisen på huse, hvis renten stiger. Men samtidig falder kursen på obligationerne bag et obligationslån – og dermed falder gælden også.

Med et flekslån holder gælden sig konstant, selv om renten stiger, og dermed er der risiko for at tabe værdi ved et prisfald, både hvis ejerboligen er gældfri, og hvis den er belånt med flekslån.

Det kaldes afdækning af risiko i en virksomhed, mens det i en husholdning vel er en form for forsikring mod tab af ejendomsværdi.

Povl Dengøe er privat­økonomisk journalist på Berlingske Business