Blå blok afviser skatteangreb på boligejere

Vismændenes forslag om at fordoble skatten på fast ejendom finder ikke opbakning blandt ret mange af de regeringsbærende partier. Skattestoppet frem til 2020 fastholdes. Men partier i opposition er villige til at ændre og hæve boligskatten.

Foto: Morten Dueholm

Der er ikke udsigt til et kraftigt hop i skatten på fast ejendom. I hvert fald ikke foreløbig. Vismændenes forslag om at forøge beskatningen af boliger på en række måder, får en decideret kold skulder blandt flere af Folketingets store, traditionelt regeringsbærende partier.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil ikke kommentere vismændenes forslag. Men Venstres skatteordfører Louise Schack henviser til den politiske aftale, der freder boligejernes økonomi foreløbig.

»Vi har jo skattestop frem til 2020, og det har vi ikke tænkt os at ophæve. Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil have tryghed om danskernes økonomi, og hvis man vil ændre på boligskatten, som i forvejen er høj, så får det konsekvenser for den tryghed,« siger hun.

I regeringens støtteparti Dansk Folkeparti er afvisningen af skatteforhøjelser til boligejere endnu kraftigere.

»Jeg kan ikke se for mig, at det bliver gennemført. Der er ikke politisk flertal for at sætte boligskatterne op. Det er heller ikke rimeligt at beskatte boliger højere - de er i forvejen højt beskattet,« siger skatteordfører Dennis Flydtkjær.

Han kan heller ikke se en situation i fremtiden, der skulle gøre højere boligskatter aktuelle.

»Nu skal vi jo først have lavet et andet system for ejendomsvurderinger. Så lige nu kan man jo hverken sætte grundskylden eller ejendomsværdiskatten op eller ned. Rigtige vurdering er det første skridt, og et øget provenu fra boligskatterne står ikke først for. Skattestoppet udløber i 2020, og vi skal have politiske drøftelser til efteråret om det nye vurderingssystem og hvad der skal ske. Men jeg tror, at der bliver flertal for at holde skatten i ro,« siger Dennis Flydtkjær.

Efter et eventuelt regeringsskrifte er billedet ikke helt så entydigt. Men Socialdemokraterne afviser også at pille ved boligskatterne.

»Vi synes ikke, at der er noget, vi skal gøre. Og ud fra en politisk vurdering og analyse kan jeg heller ikke se, at der er udsigt til det. Der er konsensus i dansk politik om beskatning af boliger og de beslutninger, der er truffet om status quo på dette område,« siger skatteordfører Benny Engelbrecht.

Til gengæld er der mere vilje til at ændre og måske forøge boligbeskatningen hos De Radikales skatteordfører Martin Lidegaard.

»Vi er enige med vismændene i, at det er en af de store strukturelle udfordringer, at vi i stedet for at lette skatten på arbejde, så letter vi skatten på boliger via skattestoppet. Det koster os hvert år mere og mere - mange milliarder, som vi kunne give i skattelettelse til indkomster i både bund og top. Det ville stimulere udviklingen i Danmark,« siger Martin Lidegaard.

Han påpeger også skævheden i, at boligejere med de største prisstigninger - typisk i hovedstaden og de største byer - får størst fordel ud af den skatterabat, som skattestoppet indebærer.

Skattestoppet har fastfrosset ejendomsværdiskatten på 2002-niveau, og grundværdien, som grundskylden beregnes af, kan højest stige med syv procent om året.

»Det er hykleri i forhold til landdistrikter,« siger Martin Lidegaard.

De radikales konkrete forslag til fremtidens boligskat er, at både ejendomsværdiskat og grundskyld stiger i takt med lønstigningerne i samfundet. Dermed kan boligkøbere regne med at bruge stort set den samme andel af deres indkomst på boligskatter også i fremtiden.

Her og nu er De Radikale klar til at ophæve skattestoppet.

Enhedslisten deler på boligområdet holdning med De Konservative på det formentlig eneste punkt i deres politikker. Begge partier ønsker en beskatning af gevinsten ved salg af ejerbolig. Men De Konservative ønsker det som erstatning af de nuværende boligskatter, mens Enhedslisten ønsker det som en af flere boligskatter.

»Enhedslisten har i 10 år ment, at der skal være skat på gevinst ved salg af ejerboliger, som skal erstatte ejendomsværdiskatten. Og så er vi tilhængere af grundskylden, b.la. fordi det er retfærdigt at betale en afgift for at benytte vores alle sammens land. Desuden er en løbende beskatning god, fordi det mindsker muligheden for at lave spekulation på jord,« siger Enhedslistens skatteordfører Rune Lund.

Partiet er også klar til at kigge på skattestoppet nu. Men samtidig skal der tages hensyn til lavindkomstfamilier og førtidspensionister, som kan blive ramt af højere boligskatter.

»Hvis den løbende ejendomsbeskatning hæves, så kan nogen blive presset fra deres bolig. Så vi vil gerne diskutere nogle ordninger - for eksempel en mulighed for at indefryse grundskylden til folk med lave indkomster. At hæve boligbeskatningen vil være fair, men nogle mennesker vil blive ramt hårdt, og det skal vi tage hånd om,« siger Rune Lund.