Bilister føler sig brandbeskattet af skævt afgiftssystem

Brancheorganisationen FDM opfordrer til, at man kigger godt og grundt på afgiftssystemet for bilejere.

Danske og europæiske bilister bliver ifølge en ny undersøgelse fra europæiske bilklubbers paraplyorganisation (Fia) beskattet mere end nødvendigt.

Rapporten omfatter samtlige EU-lande med undtagelse af Cypern. Den viser, at i 2013 fik landene samlet 286,3 milliarder euro ind i skatter og afgifter fra køretøjer.

Heraf kom de 205,8 milliarder euro fra bilisterne alene. Til sammenligning brugte EU-landene samme år "kun" 178,4 milliarder euro på at vedligeholde, udvide og drive EU’s veje.

Hos FDM, bilejernes brancheorganisation, mener man, at det er for dårligt, at bilejerne bliver overbeskattet.

- Man kan sige, at undersøgelsen dokumenterer, at det ikke kun er i Danmark, men generelt europæiske bilister. De brandbeskattes.

- De betaler væsentligt mere i afgifter, i forhold til omkostningerne som samfundet har til infrastruktur og vedligeholdelse af vejene, siger administrerende direktør Thomas Møller Thomsen.

FDM anerkender, at der skal være en form for buffer, hvis der skulle opstå uforudsete vedligeholdelsesopgaver på vejnettet.

Men man mener dog, at bufferen er alt for voldsom.

- Vi foreslår, at vi skal have afgiftsniveauet ned. Vi skal have ændret registreringsafgiften, så vi får en helt anden beskatning, end den vi kender i dag.

- I Danmark er det i kroner og øre 47 milliarder kroner, man får ind i afgifter fra bilejerne. Og det, som vejene koster, er under en tredjedel del af det her, siger Thomas Møller Thomsen.

Rapporten viser desuden, at biler og motorcykler overfinansierer vejinfrastrukturen i EU-landene med henholdsvis 214 procent og 266 procent.

For Danmark alene er tallet 342 procent for personbiler. Motorcyklerne er overbeskattede med hele 1226 procent.