Betaling for at bo i forælders bolig?

Skat kan kræve både skat og gaveafgift, hvis lejen er lavere end markedsværdien.

Om leje eller køb af forældres bolig er mest fordelagtigt, afhænger først og fremmest af lejeniveauet set i forhold til omkostningerne ved at have ejendommen. Arkivfoto: Mogens Ladegaard Fold sammen
Læs mere

SPØRGSMÅL?

Jeg har en veninde, der i flere år har boet og arbejdet i udlandet. Nu overvejer hun at komme hjem. Min venindes mor, som er kommet på plejehjem, ejer et gældfrit hus.

Min veninde, der er uformuende, kunne godt tænke sig at flytte ind i huset. Hun er enebarn og enearving. Findes der regler for, hvad hun skal betale for at bo der – og i givet fald, hvem fastsætter beløbet, og skal der laves en kontrakt?

Eller kunne man forestille sig, at moderen overgiver huset til datteren, som så betaler af med de godt 60.000 kroner om året, som hun skattefrit må modtage af sin mor?

Med venlig hilsen B.

SVAR:

Det er kun Skat, som har en interesse i lejens størrelse. I familieforhold skal lejen fastsættes til markedslejen, det vil sige hvad ejendommen kan udlejes til i det åbne marked. Betaler lejer for lidt, vil udlejer blive beskattet af forskellen op til markedslejen, og lejer vil tilsvarende have fået en gave, som i teorien kan være gaveafgiftspligtig.

Da markedslejen ikke uden videre lader sig udfinde, findes der en bestemmelse om, at udlejer på forhånd kan få huslejenævnets ord for, hvad lejen kan sættes til. Det koster 508 kr. i gebyr at få en forhåndsgodkendelse af lejens størrelse.

Der er ikke noget krav om, at der oprettes en skriftlig lejekontrakt, med mindre en af parterne kræver det. Den største ulempe ved en mundtlig aftale er at bevise aftalens indhold. Den, der påstår, at aftalen har et indhold, som adskiller sig fra det »sædvanlige«, har bevisbyrden herfor. Og denne bevisbyrde kan være umulig at løfte. Lejekontrakter kan indgås på en formular, som kan findes på www.boligportal.dk.

Hvis din venindes mor lader din veninde bo gratis, vil din venindes mor altså blive beskattet af et beløb svarende til markeds­lejen, mens din veninde vil have fået en gave svarende til den manglende lejebetaling, og overstiger gaven sammen med årets andre gaver fra venindens mor 61.500 kroner, skal der betales 15 procent i gaveafgift.

Alternativet, hvor moderen sælger ejendommen til din veninde, og din veninde årligt afdrager med et beløb svarende til det gaveafgiftsfrie, indebærer den fordel, at din veninde over årene får sin mors formue uden betaling af afgift.

Om leje eller køb er mest fordelagtigt, afhænger først og fremmest af lejeniveauet set i forhold til omkostningerne ved at have ejendommen. Det er mit umiddelbare bud, at omkostninger til ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, forsikringer, vedligeholdelse med videre er mindre end lejen, og det taler for, at din veninde skal købe ejendommen af hendes mor.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk