Banker vil kunne forvente massiv kundeflugt

Det vil være et upopulært træk at indføre minusrenter på en almindelig indlånskonti, og kunderne opfordres til at sige fra.

Foto: Rune Feldt