ATP-ydelse bliver dårligere år for år

De 4,799 mio. danskere, der har pensionsmidler hos ATP, kan se frem til, at deres nuværende eller kommende udbetalinger forringes.

Foto: Asger Ladefoged. Carsten Stendevad tiltrådste som topchef i ATP i april i år. Foto: Asger Ladefoged
Læs mere
Fold sammen

Selv om den danske pensionskæmpe ATP i Hillerød kom ud af første halvdel af 2013 med et regnskab, som de selv betegner som »tilfredsstillende«, bliver ATP-ydelsen ikke sat op foreløbig.

Det betyder, at de 4,8 millioner danskere, der har pensionspenge placeret hos ATP, reelt får forringet deres pensionsopsparing i disse år – endda på ganske betydelig vis.

Den årlige ATP-ydelse, som er på tæt ved 21.500 kr. før skat for en 65-årig lønmodtager, der har indbetalt det maksimale beløb siden 1964, er således låst fast på samme kronebeløb. Det er tilfældet, selv om prisen på mad, tøj, varme og andre nødvendigheder stiger hvert eneste år.

Det vil sige, at ATP-ydelsen udhules med inflationen, der typisk er på et par procent om året. Udhulingen har tilmed stået på siden 2009. Men før det, var der også lange perioder, hvor ATP-ydelsen slet ikke steg. Det var eksempelvis tilfældet fra fra 2003 til 2008.

Velpolstrede ATP

Den manglende regulering betyder, at den løbende ATP-ydelse allerede er forringet med omkring 20 procent over de seneste ti år, og udhulingen vil fortsætte i de kommende år, sådan at ATP-pengene kommer til at betyde mindre og mindre.

»Det er først, når vores bonuspotentiale er oppe på 20 procent, at vi vil begynde at opregulere ATP-ydelsen,« siger Carsten Stendevad, der er ATPs nye topchef.

Det svarer til, at reserverne hos ATP skal vokse med 15 mia. kr. fra det aktuelle niveau.

»Hvornår de kommer dér op, ved vi ikke. Men vi gør det her, fordi vi gerne vil være så velpolstrede som muligt. Vi skal have en reserve, så vi kan klare os gennem selv de værst tænkelige farvande,« siger Carsten Stendevad.

Han peger også på, at der de senere år er afsat en del penge hos ATP til den stigende levealder. En 65-årig dansker lever således i dag to år længere end for ti år siden, og levealderen stiger i snit med op mod to måneder årligt.

ATP har siden 2000 hensat mere end 47 mia. kr. til dækning af den øgede levetid. Disse hensættelser betyder, at ATPs bonuspotentiale er faldet tilsvarende meget, og at ATP-ydelsen ikke har kunnet hæves.

ATPs samlede overskud i første halvår af 2013 var på 1,3 mia. kr., der er lagt oven i bonuspotentialet, som i forvejen var på 84 milliarder kroner ud af den tæt ved 600 mia.kr. store pengetank hos ATP.

Aktier gav det største bidrag til afkastet, og alene på danske aktier, som ATP har investeret 15 mia. kr. i, fik de et afkast på 18 procent, hvilket er pænt mere end de 12 procent, markedet generelt er steget med. Det er især Vestas og Genmab, som har klinget godt i ATPs pengekasse, fremgår det af regnskabet.

ATP har i mange år pralet af at være superbillig i administration i sammenligning med andre pensionsselskaber. De rene omkostninger til administration er da også nede på 29 kr. årligt per kunde, og regnes indirekte omkostninger med til ekstern formueforvaltning, er de oppe på 126 kr. per medlem.