Arver jeg min far i nyt ægteskab?

Datter ønsker det bedste for faderens nye hustru, men hvordan er hun selv stillet som arving?

Foto: Iris/Scanpix. Skifteretten kan oplyse eventuelle arvinger, hvordan boet er eller vil blive behandlet.
Læs mere
Fold sammen

? Min far er død, og jeg er - så vidt jeg ved - hans eneste barn. Mine forældre blev skilt for mange år siden, og jeg har desværre kun haft ganske lidt kontakt med min far siden, idet han valgte mig fra.

Han blev gift igen med en sød kvinde, der har været god ved ham, og jeg ønsker kun det bedste for hende.

Deres fælles økonomi har ikke været stor, men hun mangler ikke noget. Hun er fra udlandet, har ingen børn, og hendes nærmeste slægtning er en søster bosat i udlandet også.

Hvad sker der med boet? Hvad har jeg ret til?

Jeg ved ikke, om der er skrevet testamente, og kender ikke meget til min fars økonomiske forhold. Der er nogle ganske få ting i deres hjem, som har affektionsværdi for mig fra min barndom, som jeg på sigt gerne vil have. Samtidig vil jeg gerne have den del af min fars bo, der tilkommer mig - men ikke nødvendigvis nu, hvis det kommer til at påvirke min fars kones tilværelse.

Skal jeg sikre mig, så jeg ikke mister min arv, nu eller senere?

Med venlig hilsen D.

! Hvor det glæder mig at læse dit spørgsmål, som giver udtryk for en meget positiv holdning til din fars nye ægtefælle og situationen i øvrigt. Du skal tage kontakt til den skifteret, hvor din far boede på tidspunktet for hans død. Skifteretten kan oplyse dig, hvordan boet er eller vil blive behandlet. Når du som barn ikke er blevet kontaktet af skifteretten, kunne det tyde på, at der ikke er en arv efter din far til dig.

Boet efter din far kan være afsluttet som et boudlæg, hvilket sker, når der alene efterlades værdier for cirka 40.000 kroner efter betaling af begravelsesomkostninger og pantesikret gæld. I så fald udleveres boet til en af de nærmeste pårørende, der herefter skal afholde udgifterne til begravelsen samt eventuelt påtage sig at ryddeliggøre afdødes bolig.

Hvis værdierne i boet overstiger de cirka 40.000 kroner, kan boet være udlagt til din fars nye ægtefælle som et ægtefælleudlæg. En ægtefælle kan udtage værdier for op til 680.000 kroner (i 2012). Det beregnes som ægtefællens boslod, arvelod samt med tillæg af eventuelt fuldstændigt særeje. Ved opgørelsen indgår livsforsikringer og pensioner, der kommer til udbetaling til ægtefællen som følge af dødsfaldet.

Med hensyn til tingene fra din barndom vil jeg foreslå, at du kontakter ægtefællen og forsøger at finde en løsning, hvor du enten får tingene udleveret nu, eller når ægtefællen afgår ved døden. Hvis ægtefællen har fået udlagt boet som ægtefælleudlæg, har du krav på at overtage tingene mod at betale vurderingsprisen kontant, hvis tingene har en særlig erindringsværdi for dig.

Med venlig hilsen Susanne Jakobsen, advokat, www.ForumAdvokater.dk