Andelshavere vil med i boligprisfesten

Flere og flere andelsboligforeninger dropper den offentlige vurdering og benytter i stedet en valuar. Det sker i håbet om at få højere salgspriser, der bedre afspejler markedsværdien på andelsboligerne. Andelshaverne forsøger derved at få del i prisstigningerne på det københavnske boligmarked.

Mads Lyhne Haslund, andelshaver i andelsboligforeningen Nørre Allé 23 m.fl. på Nørrebro i København, siger, at andeboligejerne overvejer at få en valuarvurdering, så man undgår store prisstigninger, når den nye offentlige vurdering kommer i 2020. Fold sammen
Læs mere

Den stigende efterspørgsel på boliger i København har fået ejerboligpriserne til at stige, og den prisfest vil de københavnske andelshavere også være en del af. Således er der i øjeblikket en kraftig stigning i antallet af andelsboligforeninger, der får foretaget vurderinger af valuarer, så værdien og dermed salgsprisen på deres andelsboliger stiger.

»Det har været en markant stigning. Jeg vil skyde på, at vi har haft en op til 50 procents stigning i antallet af valuarforespørgsler i forhold til de samme måneder sidste år,« siger ejendomsmægler og valuar John Lindgreen fra Home Erhvervscenter København, mens Jørgen Jørgensen, direktør i EDC Erhverv Poul Erik Bech melder om, at de har udført det dobbelte antal valuarvurderinger sammenlignet med sidste år.

Andelsboligernes DNA

Andelsboligmarkedet er skabt for at sikre billige boliger, og derfor er markedet underlagt lovgivning, der fastsætter en maksimalpris på andelsboligerne.

De fleste andelsboligforeninger benytter den offentlige vurdering af ejendommen til at fastsætte værdien og dermed salgspriserne på andelene. Men eftersom andelsboligernes offentlige vurdering blev fastfrosset i 2012, har disse andelsboligforeninger ikke nydt godt af værdistigningerne på boligmarkedet de seneste år. Derfor går andelsboligforeningerne i stigende omfang over til at benytte sig af valuarvurderinger i stedet, da disse særlig i Københavnsområdet vil være højere og dermed give andelsboligerne højere værdier og salgspriser.

»Valuarvurderingen kommer tættere på markedsprisen, og dermed er der større gevinst at hente, hvis man sælger sin andelsbolig,« siger Morten Skak, boligøkonom og lektor ved SDU.

En af de andelsboligforeninger, der har valgt at få indhentet et vurderingstilbud fra en valuar, er andelsboligforeningen med navnet Nørre Allé 23 m.fl., der ligger på Nørrebro i København. Her forklarer andelshaver Mads Lyhne Haslund, at foreningens andelshavere ønsker at få værdisætningen tættere på markedsværdien, så der ikke kommer et stort hop i 2020, når de nye offentlige ejendomsvurderinger forventeligt er på plads.

»Vi har besluttet at få indhentet en valuarvurdering for at få et mere retvisende billede af, hvad vores ejendomme er værd. Samtidig sker det for at imødegå eventuelle kommende spring i den offentlige vurdering. Det grunder lidt i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations retningslinjer, hvor de anbefaler en gradvis stigning fremfor nogle ryk. De store ryk kan potentielt skabe nogle skæve situationer for folk, der sælger og køber på den anden side af et stort ryk, og derfor vil vi hellere have en glidende overgang til en stigning, hvis det altså er det, valuaren når frem til,« siger Mads Lyhne Haslund.

På Andelsportal.dk, hvor man kan indhente tilbud på valuarvurderinger, har de ligeledes oplevet en markant stigning i antallet af forespørgsler på valuarvurderinger. I årets første fire måneder har Andelsportal.dk således haft 63 pct. flere valuaropgaver i 2016 sammenlignet med 2015. Ifølge portalens kommunikationschef, Maria Carlsen, er årsagen både den manglende udvikling i de offentlige ejendomsvurderinger, men også en forventning i rigtig mange andelsboligforeninger om, at andelsboligerne vil stige i værdi.

»Vi oplever, at nogle er tilbøjelige til at søge efter en valuar, der kan værdisætte deres ejendom højt, således at de kan være en del af prisfesten på boligmarkedet. Der hersker visse steder en forventning om, at de stigende priser på ejerboligmarkedet også afspejler sig på andelsboligmarkedet, og det er ikke skruet helt sådan sammen, men det er der mange, der tror,« siger Maria Carlsen med henvisning til, at andelsboligmarkedet i modsætning til ejerboligmarkedet er underlagt maksimalpriser.

Penge under bordet

Berlingske Business har tidligere beskrevet, hvordan nogle andelshavere ikke vil tage til takke med den lovgivningsbestemte maksimalpris, da markedsværdien reelt er højere. Derfor kræver disse andelshavere penge under bordet, når de sælger deres andelsbolig.

Dette problem mindskes en smule ved brug af en valuarvurdering, der i øjeblikket typisk er højere end den offentlige vurdering og derfor nærmere markedsværdien. Det siger Curt Liliegreen, boligøkonom og direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

»Ved at vælge en valuarvurdering, kan man få ejendommens værdi op. Derved ryger maksimalprisen op, og man kan sælge andelen til en højere pris. Så er der færre problemer med penge under bordet, og de andelshavere, der vil sælge andele, kan tage gevinsten hjem. De kan måske ellers have været lidt klemt økonomisk, hvis de købte tilbage i de glade tider i 00erne, da man også brugte valuarvurderinger, og hvor ansættelsen måske til tider blev lidt optimistisk,« siger Curt Liliegreen. Han påpeger dog også en risiko ved metoden.

»Problemet med valuarvurderingen kan være, at der så også bliver længere ned, hvis markedet vender og bliver negativt. Men i den øjeblikkelige situation, hvor vi har de forældede offentlige vurderinger på slæb, så er det logisk, at foreningerne søger en valuarvurdering. Vi må så håbe på, at alle har taget ved lære af problemerne i 00erne, og man behøver jo ikke nødvendigvis at gå efter den højeste valuaransættelse af ejendommen,« siger han.

Realistiske priser

Fortalere for andelstanken vil måske mene, at andelshavere slet ikke skal gå efter højere vurderinger, da meningen med andelsboligen er, at priserne skal holdes på lavt niveau. I andelsboligforeningen på Nørrebro afviser Mads Lyhne Haslund dog, at der er tale om, at nogle beboere forsøger at tjene kassen ved at vælge en valuar.

»Der er ingen af os, som vil være interesserede i, at en valuar sætter priserne for højt på vores ejendomme. Selv om priserne skulle blive sat lidt højere, er der ikke nødvendigvis tale om, at beboerne tjener kassen. Nogle har måske købt deres boliger dyrt i 00erne, og de vil bare gerne have deres penge hjem. Andre har måske behov for at flytte, og her kan en valuarvurdering være brugbar, hvis andelsboligpriserne ikke er fulgt med de omkringliggende priser, som de skal ud og købe til,« siger Mads Lyhne Haslund.

John Lindgren fra Home vurderer, at valuarvurderingerne i øjeblikket typisk ligger fem til ti pct. over de offentlige vurderinger, men det svinger meget, og derfor vil den i nogle situationer komme op mod 25 pct. eller endnu mere over den offentlige vurdering.