Andelshavere taber vigtigt slag

Andelshaverne i den konkursramte andelsforening Klostergaarden er efter deres mening blevet afkrævet en ulovlig høj husleje i årevis efter konkursen, som om de stadig var andelshavere.

Andelsforeningen Klostergaarden konkurs. Ved Klostret Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

En af de kuldsejlede andelsforeninger i København, Klostergaarden, har netop lidt endnu et nederlag i retssystemet, da Østre Landsret stadfæstede en afgørelse fra Sø- og Handelsretten.

Sagen drejer sig om, at andelshaverne, siden foreningen gik konkurs i maj 2011, ville overgå til at være lejere med en lejekontrakt og en husleje svarende til de lejligheder i ejendommen, der aldrig kom med i andelsforeningen. De betaler 450 kr. pr. kvadratmeter.

Men de forhenværende andelshavere blev fortsat afkrævet et beløb på næsten det dobbelte, som om de fortsat var andelshavere, lige som de ikke modtog en lejekontrakt, oplyser en af beboerne, Lars Erik Sebbelov, som derfor har anlagt sag for at få forskellen mellem boligafgiften og huslejen tilbagebetalt.

Det lykkes ikke i Sø- og Handelsretten. Nu har Øster Landsret stadfæstet kendelsen, men Lars Erik Sebbelov har endnu ikke haft mulighed for at læse kendelsen på grund af tekniske problemer i landsretten.

Han slår dog fast, at kendelsen bliver forsøgt anket til Højesteret med henvisning til, at den er principil. Blandt andre andelshaverne i Duegården på Frederiksberg, som netop af Højesteret har fået adgang til at gå konkurs, står i en lignende situation.

Ifølge Lars Erik Sebbelov betyder afgørelsen, at konkursramte andelshaveres status ikke nødvendigvis bliver afklaret med konkursen. Beboerne i Klostergaarden fik først status som lejere i 2015, da ejendommen blev solgt til en investor.