Andelsejere risikerer ekstra gebyrsmæk

Andelsforeninger betaler omtrent det samme som boligejere i det løbende gebyr på real­kreditlån, den såkaldte bidragssats. Men nu har Højesteret åbnet for, at andelsforeninger kan gå konkurs, og det kan få andelshavernes låneomkostninger til at løbe fra boligejernes – som også er stigende.

Læs mere
Fold sammen

Dommen i sagen om andelsboligforeningen Duegårdens konkurs kan blive dyr for tusinder af andre andelshavere. Det vurderer en bred vifte af specialister i andelsboliger i lyset af, at Duegården fik Højesterets tilladelse til at gå konkurs i forrige uge.

Netop risikoen for at gå konkurs har ikke tidligere været en del af beregningen, når realkreditinstitutter og banker har vurderet risikoen ved at låne ud til andelsforeninger, påpeger flere.

Men fremover bliver den formentlig lagt til det løbende gebyr på real­kreditlån, bidragssatsen, der i øjeblikket er på cirka samme niveau som for ejerboliger.

»Jeg tror, dommen får bidragssatserne til at stige. Når en formel hidtil har indeholdt, at andelsforeninger ikke kan gå konkurs, og nu får tilført risiko for, at de kan gå konkurs, så stiger priserne,« siger Tejs Volfsberg ­Carstensen, som analyserer og rådgiver andelssektoren.

Det samme vurderer professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Københavns Universitet.

»For dem, der allerede ligger under vandskorpen med en dårlig økonomi, betyder det efter min mening en noget nemmere adgang til at gå konkurs, end der var, inden kendelsen kom. Det vil undre mig, hvis der ikke kommer stramninger fra kreditgiverne over for andelsboligforeningssektoren generelt i form højere bidrag eller vedtægtsklausuler om, at man ikke må sætte boligafgiften ned, uden at kreditforeningen siger ja. Duegården vandt, men jeg tror, at andelsboligsektoren tabte,« siger han.

Generelle stigninger rammer uretfærdigt

Men ifølge Tejs Carstensen vil generelle prisstigninger ramme uretfærdigt.

»For to tredjedeles vedkommende er en stigning ikke berettiget. De er så lavt belånt, at der ikke vil være nogen risiko, medmindre boligmarkedet falder med 40 procent. Til gengæld vil mange foreninger nok opleve, at deres afdragsfrihed vil blive taget op igen,« siger han.

Tejs Carstensen har i en analyse af regnskaberne fra 1.422 andelsboligforeninger med samlet 83.026 primært boliger – svarende til næsten 40 procent af det samlede antal enheder – gjort belåningsgraden op til godt 37 procent af den offentlig vurdering. Men der er stor spredning bag tallene, som primært dækker større andelsboligforeninger i de større byer og i mindre grad landdistrikterne. Og det afspejler sig også i de bidragssatser, foreningerne betaler.

»Generelt er bidragssatserne stigende. Jeg ser niveauet mellem 0,4 og 0,8 procent i markedet i øjeblikket i københavner­foreningerne. Uden for København, hvor boligmarkedet er svagere, ser vi bidrags­satser på over en procent,« siger han.

Til sammenligning udløser en belåning på op til 40 procent af en ejerbolig en bidragssats mellem 0,45 og 0,75 procent afhængig af lånetype i eksempelvis Totalkredit, som netop har hævet priserne fra 1. juli. Realkredit Danmark har også netop i denne uge hævet priserne på flekslån med op til 29 pct.

Advokat Henrik Westermann fra advokat­firmaet Bech-Bruun er også en af de specialister, der forudser prisstigninger.

»Når der kommer en risiko, som man ikke havde regnet med, så skal den regnes ind i prisen. Der er ingen anden vej frem. Det er ikke sådan, at bankerne selv betaler. De vil gå ud nu og justere bidragssatserne eller rentesatserne på alle lån til andelsboligforeninger. Det kan gå langsomt eller hurtigt afhængigt af, om de tager fat i alle andelshavere, eller om de venter til refinansieringer. Men regningen kommer, og den skal betales,« siger han.

Efter hans vurdering kan stigningen blive mellem 0,1 og 0,25 procentpoint afhængigt af den konkrete risiko. En forening med et lån på 20 millioner kroner skal dermed betale op til 50.000 kroner mere om året, hvis Henrik Westermann får ret.

»Det er mange penge, hvis man ganger med antallet af andelsboliglån i Danmark,« siger han.

Tejs Carstensen vurderer, at skrantende foreninger, der dog ikke er helt nødlidende, får de største prisstigninger – simpelthen fordi de udgør den største risiko.

Administrende direktør i Realkredit ­Danmark, Carsten Nøddebo, vil ikke afvise, at der kan komme en ekstra regning til andelshaverne i kølvandet på Højesterets dom.

»Bidragssatsen afspejler risikoen i det enkelte engagement. Hvis konsekvensen af dommen bliver, at vi påtager os en større risiko end tidligere, så kan vi ikke afvise, at det vil sætte sig i den måde, andelsbolig­foreninger vil blive prissat,« siger han.

RD har netop hævet priserne for privatkunder på flekslån med rentetilpasning på fire år og derunder. Men Carsten Nøddebo oplyser, at der ikke i denne omgang er planlagt prisstigninger til erhvervskunder, som andelsboligerne tilhører.

Vidtrækkende betydning

Ifølge Henrik Westermann er dommen i Højesteret ikke juridisk principiel. Han vurderer dog, at dommen alligevel får vidtrækkende betydninger for andelshavere.

»Der er ikke nogen, der ved, hvad der nu præcis skal til, før en andelsboligforening kan gå konkurs. Derfor må man konstatere, at det er mere risikabelt for långiveren i dag, end det var, før dommen faldt,« siger han.

Professor i finansiering ved CBS Jens Lunde vurderer, at flere konkurstruede andelsboligforeninger nu vil følge i fodsporene på ­Duegården.

»Hvis de har en tilsvarende situation som Duegården, vil de helt klart gerne holde op med at være andelsboligforeninger,« siger han.