Andelsboliger er de billigste boliger i København

Forkæmperne for princippet bag andelsboliger fremhæver, at de giver lavtlønnede mulighed for at få en billig bolig. Beregninger viser, at andelsboliger er væsentlig billigere end lejeboliger. Men med det lave renteniveau er ejerboliger også langt billigere end lejeboliger.

Forkæmperne for princippet bag andelsboliger fremhæver, at de giver lavtlønnede mulighed for at få en billig bolig. Beregninger viser, at andelsboliger er væsentlig billigere end lejeboliger. Men med det lave renteniveau er ejerboliger også langt billigere end lejeboliger. (Foto: Mathias Bojesen/Scanpix 2015) Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Bojesen

Hele fundamentet for andelsboligerne er under angreb – senest fra Liberal Alliance, som helst åbnede for, at andelsboliger kan omdannes til ejerboliger, hvis andelshaverne ønsker det.

Tilhængere af andelsprincippet på boligmarkedet fremhæver, at andelsboliger er en billig løsning, der sætter danskere med lave og mellemhøje lønninger i stand til også at finde sig en bolig især i hovedstaden, hvor andelsboliger udgør en tredjedel af boligmassen.

Men hvor meget billigere er andelslejligheder i forhold til ejerlejligheder og lejede lejligheder?

Danske Bank har regnet på de tre boligformer inklusive de forskelle i beskatning, der gør sig gældende. Groft sagt betales der to slags skat af ejerboliger, grundskyld og ejendomsværdiskat, mens andelsboliger kun skal svare grundskyl. Lejeboligere udløser ikke beskatning til lejeren – som dog må formodes at medfinansiere udlejerens boligskat via huslejen.

Klar sejr

Resultatet af beregningerne er en klar sejr til andelsboligerne med en gennemsnitlig udgift til en lejlighed på 80 kvadratmeter i København på cirka 6.500 kroner om måneden.

Især ved hjælp af den rekordlave rente på realkreditlån kommer en tilsvarende ejerlejlighed på andenpladsen med en udgift på 7.500 kroner, mens en lejet lejlighed på det frie marked og uden det lejeloft, der gælder den gamle del af boligmassen, kommer helt op på 13.000 kroner om måneden.

»Beregningerne tegner et klart billede af, hvorfor andelsboliger er så attraktive for tiden. Sammenlignet med både ejer- og lejelejligheder i samme størrelse er det klart den billigste boligform – hvis man altså kan få fingre i en. Med den aktuelle tilstand på markedet for andelsboliger er det langtfra sikkert, at man vil kunne finde en bolig, der svarer til eksemplet,« konkluderer Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, der har beregnet tallene.

De er beregnet som den rene ydelse til at bo i lejligheden, og det betyder, at der ses bort fra de afdrag, der betales på lånene i ejerlejligheden og andelslejligheden.

Lave renter

De lave rente kommer både ejer- og andelslejlighederne til gode. Men mens ydelsen på ejerlejligheden er beregnet ud fra en fast rente, er renten på andelsboliglån i banken som udgangspunkt variable. I en andelsforening kan foreningen optage et fælles realkreditlån, som både kan være med fast og variabel rente, mens andelshaveren selv er henvist til banklån til finansiering af andelen.

»Når andelsboligerne er så billige i øjeblikket, skyldes det blandt andet, at renterne på andelsboliglån er meget lave. Da de fleste andelshavere har en helt variabel rente, er de også mere udsatte, hvis renten begynder at stige, sammenlignet med både lejere og ejere med fastforrentede lån,« siger hun.

Lejeboligerne er klart dyrest målt på de månedlige omkostninger. Til gengæld risikerer lejerne ikke på samme måde store udsving i renten og i prisen, hvor man som ejer kan risikerer at tabe penge på sit boligkøb, påpeger boligøkonomen.

I de senere år har tusinder af boligejere oplevet deres ejendomme falde i pris efter finanskrisen. Først i år er de nominelle priser ved at være nået tilbage på niveauet fra 2006 og 2007, da de toppede, inden krisen ramte.

Individuel beregning

Der er mange individuelle faktorer, der skal regnes med, hvis regnestykket skal passe helt på den enkelte boligsøger, lige som der inden for de enkelte kategorier af lejligheder er store variationer – især i prisen på andels­boliger og i den husleje, der opkræves i lejeboliger. For sidstnævntes vedkommende gælder det, at der i ejendomme bygget efter 1991 intet fast loft er over huslejen, mens der i den ældre boligmasse skal laves en beregning ud fra størrelse, beliggenhed og stand – samt overholdes et loft.

I den ældre boligmasse kan huslejen være på det halve af huslejen i de nyere ejendomme – og dermed komme ned på samme niveau som i de to andre boligtyper.

»Problemet er bare, at de kan være meget svære at få fingre i, og det kræver ofte, at man enten har været opskrevet på lange vente­lister eller kan snige sig ind gennem venner og bekendte,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Endelig spiller store købsomkostninger på især ejerlejligheder ind og tipper regnestykket mod en lejebolig, hvis boligen kun skal bruges i kortere tid.