Aktieopsparing mulig forenkling af aktieskat

Det vil være en god overgangsordning, indtil Folketinget får vedtaget en mere enkel aktieskat, mener aktionærforeningen.

Dansk Aktionærforening tager nu udfordringen op fra skatteminister Svend Erik Hovmand (V) om mere simple regler for beskatning

af aktieavancer. Aktionærforeningen foreslår en forenkling via en såkaldt aktieopsparingsordning, som blandt andet kendes

i Frankrig.


Ordningen går i alt sin enkelthed ud på, at private investorer kan sætte penge ind på en

aktieopsparing i en bank. De penge kan den enkelte investor så købe og sælge aktier for, alt det vedkommende har

lyst.


Først når pengene trækkes ud af kontoen til forbrug, skal aktiegevinsterne beskattes.


Aktionærforeningen

forestiller sig, at en investor kan få lov til at have kontoen i højst fem år. Herefter gøres kurstabene

og gevinsterne op, og skatten skal betales.

Overgangsordning

- Det vil fungere som en god overgangsordning, indtil man bliver

enige om at lave en helt simpel regel med en 25 pct. beskatning af alle aktieavancer, siger direktør i Dansk Aktionærforening,

Claus W. Silfverberg.


Han fremhæver, at ordningen i Frankrig har stor succes, og i dag har hver tiende franskmand en aktieopsparing.

Lignende regler vil for alvor være en hjælp til en yderligere styrkelse af aktiekulturen i Danmark, mener Claus W. Silfverberg.


-

Man undgår, at folk er bange for at sælge deres aktier alene på grund af skatten, siger Claus W. Silfverberg.


Han

fremhæver, at Dansk Aktionærforening flere gange bankede på døren hos skatteministrene i den tidligere regering,

men uden resultat. Med Ole Stavad (S) i spidsen havde den socialdemokratiske regering et brændende ønske om at få

nogle enklere regler for beskatningen af aktieavancer. Men trods flotte rapporter faldt alle forslag til jorden.

MorgenluftMed

den ny regering vejrer aktionærforeningen igen morgenluft.


Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) er dog lidt i vildrede

med konkrete initiativer og senest i mandagens udgave af ErhvervsBladet efterlyste ministeren forslag til en enklere aktieskat.


-

De forslag, der hidtil har været fremlagt på aktieavanceområdet, har haft den ulempe, at de har givet en skatteforhøjelse

for 800.000 mennesker. Derfor siger jeg om igen. Skattestoppet skal vi overholde. Kreative ideer til forenkling af systemet vil jeg

hilse meget velkommen, lød det fra skatteminister Svend Erik Hovmand.


Med den nuværende lov er der en 100.000 kroners-grænse

og en tre-års regel. De betyder groft sagt, at når private har ejet deres aktier i mere end tre år, og deres værdi

er på mindre end 100.000 kr., kan aktierne sælges, og eventuelle gevinster er skattefrie.

Umulige at forstårProblemet

er, at reglerne er næsten umulige at forstå for menige.


Og selv eksperterne kan have deres problemer. Reglerne får

derved det klare minus, at mange private investorer køber og sælger deres aktier alene af skattemæssige hensyn

og ikke fordi, de tror på en given aktie.


Det er meget uheldigt, mener Dansk Aktionærforening, og Claus W. Silfverberg

fremhæver, at en ordning med aktieopsparing vil løse mange af de problemer.


Ordningen i sig selv vil ikke betyde

enklere regler, men eftersom kontoen skal laves i ens pengeinstitut, vil banken kunne regne ud, hvor meget den enkelte investor skal

betale i skat.


Kontoen vil i høj grad komme til at ligne en kapital- eller ratepension.


Ved pensionsopsparingen administrerer

pengeinstitutterne de enkelte konti og finder ud af, hvor meget kunderne skal betale i skat den dag, pengene udbetales. Hvis skattefradraget

ved indbetalingen til en pensionsordning fjernes, består systemet intakt, og banken kan uden problemer udregne beskatningen

af hver enkelt aktionær, påpeger Claus W. Silfverberg.

Koster pengeDet har onsdag ikke været muligt at få

en kommentar fra Svend Erik Hovmand til forslaget fra Dansk Aktionærforening.


Mens skattepolitisk ordfører i venstre

Peter Christensen (V) ikke direkte vil kommentere modellen, men han understreger, at venstre arbejder hen mod nogle mere enkle regler

for aktiebeskatningen.


- En forenkling vil koste penge og det er spørgsmålet, hvornår vi kan finde midler

til det. Men vi ser meget gerne en lov med én enkel skattesats og et bundfradrag, siger Peter Christensen.


I lighed med

Svend Erik Hovmand fremhæver han, at nye regler aldrig må gå mod regeringens politik om et skattestop. Forslag,

der omfordeler fra store til små aktionærer eller omvendt, vil således ikke kunne accepteres, påpeger Peter

Christensen.


- Vi mener ikke, at det bremser for nye regler. Skattestoppet er ufleksibelt opadtil. Det er det ikke nedadtil,

siger Peter Christensen.