Ægtefællens skattegæld en dyr forretning

Du hæfter for din ægtefælles skattegæld, også selv om I har særeje. Det viser ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Skat har ret til inddrive skat hos ægtefællen, også selv om der er særeje. Fold sammen
Læs mere
Foto: Modelfoto: Colourbox

Der er ingen nåde. Du kan komme til at hæfte for din ægtefælles skattegæld, og du kan komme til at betale den ved, at Skat tager beløbet fra din eventuelle overskydende skat.

Det gælder også selv om ægteparret har lavet et fuldstændigt særeje. Det fremgår af en helt ny kendelse fra Landsskatteretten.

I den pågældende sag havde et ægtepar været gift og samboende siden marts 2004. I november 2008 forsøgte Skat forgæves at få inddrevet noget skyldigt skat for 2005 hos den ene. Da det ikke lykkedes, foretog Skat en delvis modregning i ægtefællens overskydende skat for 2007.

Særeje ingen garanti

Seniorskattekonsulent Birgit Kjeldsen fra BDO Scanrevision påpeger, at sagen illustrerer, at der gælder særlige regler for inddrivelse af gæld på skatteområdet.

”Det kommer som en stor overraskelse for mange, at der gælder specielle regler for skat på dette område. Ofte tror folk, at hvis de har særeje, er de garanteret mod den slags, men det er ikke tilfældet,” siger Birgit Kjeldsen.

”Ægtefæller hæfter for hinandens skattegæld, når visse betingelser er opfyldt,” siger Birgit Kjeldsen.

En af betingelserne er, at skattegælden være opstået i et år, hvor ægtefællerne har været gift og samlevende. Men Højesteret har fastslået, at man også dækker for hinanden det år, ægteskabet indgås.

"Selv om ægtefællerne først bliver gift og samboende i slutningen af året, er der ingen begræsninger i hæftelsen for ægtefællens skattegæld i det år," siger Birgit Kjeldsen.

Besværligt med fogedsag

Hun fremhæver, at reglerne blev ændret fra og med indkomståret 2007, hvorved det er blevet muligt for Skat at modregne skattegælden i ægtefællens overskydende skat.

Tidligere var det kun muligt at forsøge at gøre udlæg hos ægtefællen. Det er noget mere besværligt, fordi fogeden skal involveres, påpeger Birgit Kjeldsen.

Hos Skat har man ikke tal for, hvor ofte reglerne bliver brugt. Men retschef i Skat Bent Lekdorf bekræfter, at det sker så ofte, som det er muligt.