Åben golfbane i Skovbo Golfklub

Det vil sige, at øvede kan spille kvit og frit på klubbens bane, mens uøvede, ligeledes gratis, kan blive undervist

af klubbens træner og andre kompetente hjælpere. Øvede spillere skal selv medbringe udstyr, mens klubben stiller

udstyr til rådighed for uøvede. Det er en forudsætning for deltagelse, at man forhåndstilmelder sig. Sidste

frist i den retning er på torsdag, den 6. juni.


Skovbo Golfklub, der blev åbnet for et år siden, er én

af de få klubber i nærheden af København, der endnu kan optage nye medlemmer. I øjeblikket ligger medlemstallet

på ca. 700, og meningen med åben bane-arrangementet er naturligvis at øge medlemstallet.