Præsident Bush mister vigtig rådgiver

Karl Roves afgang er et symptom på en dyb republikansk krise

Præsident George W. Bushs chefstrateg Karl Rove, der har været med, helt før Bush blev guvernør i Texas. forlader nu Det Hvide Hus. Vicestabschef Rove symboliserer den »medfølende konservatisme«, der var den strategi, der gjorde George W. Bush til en stor mand; men samtidig er det en strategi, der nu ligger i ruiner og reelt truer præsidentens eftermæle primært på grund af problemerene i Irak. Hvis det republikanske parti skal have en chance i 2008, bliver det atter nødt til at identificere sig med almindelige amerikanere og genfinde den optimisme og vision, som partiet har været kendt for tidligere tænk blot på Ronald Reagan og give et troværdigt bud på, hvordan USA kommer videre. Her og nu er det derfor klogt, at Karl Rove giver plads til nye toprådgivere.

George W. Bushs politiske stil har stået i voldsom kontrast til forgængeren Bill Clinton. Hvor Bush har været tilbøjelig til at se politik som konfrontation og opdele verden i klare modsætningspar som godt og ondt, var Clinton langt mere konsensusorienteret. Denne politiske stil, som Bush har været eksponent for, er i høj grad formgivet af Karl Rove, som havde afgørende indflydelse på forløbet af præsidentvalgene i 2000 og 2004. George W. Bush har for længst mistet sin folkelige opbakning særligt på grund af bekymring for de amerikanske tropper i Irak. Men velsagtens også fordi det republikanske flertal, Bush præsiderede over indtil november sidste år, degenererede til at varetage ufolkelige, ofte religiøse særinteresser, ligesom der var talrige eksempler på magtmisbrug. Karl Roves pludselige afgang er på mange måder en tjeneste over for præsidenten, da Rove derved foregriber kommende retssager bl.a. undersøges det, om Rove ulovligt har forsøgt at få embedsmænd til at fremme republikanske kandidater.

Konsulenternes indtog i amerikansk politik er ingen ny foreteelse. Det usædvanlige er snarere, at konsulenten har en så tæt og langvarig arbejdsrelation til den folkevalgte. Siden 1970erne har Karl Rove opereret som politisk konsulent for republikanske kandidater. Og i 14 år har han nu arbejdet for George W. Bush, hvis politiske filosofi Rove altid har identificeret sig med. Det er meget enkelt: Når man ikke kunne ramme Bush, er man gået efter Karl Rove. Også fordi Rove har benyttet meget hårdhændede metoder for at fremme den konservative, republikanske sag. Rove er blevet kaldt »Hjernen bag Bush«, og det er blevet mere end antydet, at Rove ikke er gået uden om ulovligheder for at fremme Bushs sag. Meget af dette skyldes helt sikkert politisk misundelse over, at Republikanerne fra 2000-06 sad tungt på amerikansk politik. Det er nu et overstået kapitel, og Republikanerne får mere end vanskeligt ved at genvinde Det Hvide Hus. Med udgangen af denne måned mister Bush sin centrale medarbejder, men reelt burde det være startskuddet til republikansk selvransagelse og til en justeret kurs, så amerikanerne næste år har to reelle alternativer at vælge imellem, når Bushs afløser skal findes.