Løkkes pengeposer, Thulesen Dahls »nej, nej, nej« og Pinds schweizerkniv

Dagens overblik: Statsministeren er klar med kontant bonus til landets kommuner, DFs formand vil indefryse flygtninges løn, og så er justitsministeren klar med en ny lov.

Her får du dit daglige overblik over alt, hvad der er værd at vide om dansk politik i dag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil nu belønne de kommuner, der får flygtninge i job, med en kontant bonus på 25.000 kr. per ansættelse.

Det siger statsministeren på forsiden af Jyllands-Posten på dagen, hvor regeringen i Statsministeriet indleder de imødesete trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter og topartsforhandlinger med kommunerne - og hvor det helt centrale emne i begge drøftelser er integration.

Og ifølge Løkke er der lagt op til bonusser uden ende:

»Det her er fuldstændig uden loft. Vi kommer ikke til at løbe tør for penge. Jo flere penge, vi kommer af med på det her, jo bedre,« siger Lars Løkke Rasmussen, som vil finde pengene på næste års finanslov.

Den kontante bonus svarer, som Jyllands-Posten skriver, til de såkaldte »Løkke-poser«, som Løkke Rasmussen i 2002 indførte, dengang der stod sundhedsminister på CV'et. Der gik pengene til de regioner, som f.eks. klarede ekstra mange hofteoperationer.

»Der er forskel på at operere hofter og få flygtninge i beskæftigelse. Men grundlæggende er det fuldstændig samme tænkning,« siger statsministeren til avisen.

Hos kommunerne tvivler man på, at udsigten til 25.000 kr. giver det nødvendige incitamentet. Læs hele historien og hvorfor her.

Thulesen Dahls nye plan

Trepartsforhandlingerne - som politiko.dk har lavet en »læs og forstå«-guide til - er det altoverskyggende emne i dagens medier, og derfor forsætter vi i sporet.

Dansk Folkeparti melder sig nemlig nu på banen med to konkrete krav, som regeringen skal opfylde, hvis den skal regne med hjælp fra Thulesen Dahls tropper til at stemme eventuelle integrationsforslag igennem i kølvandet på trepartsforhandlingerne.

I Jyllands-Posten lancerer DF-formand Kristian Thulesen Dahl en ny hjemsendelsesstrategi for flygtninge. Partiet vil bl.a. indefryse en del af flygtninges løn.

»Vi forestiller os konkret, at hvis de er i et overenskomstmæssigt lønnet job – eventuelt med et offentligt tilskud – så kan man forestille sig at indefryse 20 pct. af flygtninges løn på en konto, som kun kan udbetales ved hjemrejse, altså repatriering,« siger han til avisen.

Partiet vil samtidig øge det antal af år, der går, før flygtninge kan veksle en midlertidig opholdstilladelse til en permanent.

Kan du slet ikke forestille dig at stemme for en integrationsplan, uden at der også er det her element med hjemsendelse?, spørger avisen.

»Nej, nej, nej. Vi lægger op til, at der skal være en reel hjemsendelsesstrategi, hvis vi overhovedet skal medvirke i det her,« siger Thuesen Dahl. Hele historien her.

4 centrale nedslag før dagens forhandlinger

Trepartsforhandlingerne betyder traditionelt, at der kommer udmeldinger fra flere af parterne ved bordet på udfordringer, løsninger og konkrete krav. Her får du et overblik over nogle af de udmeldinger fra centrale aktører, som har fundet frem til dagens spalter.

1: I Berlingske peger LO på baggrund af en analyse på, at alt for få flygtninge kommer i praktik, og LO-formand Lizette Risgaard kalder det for »totalt uacceptabelt«, da det er en af de bedste værktøjer til integration.

Ifølge Risgaard er der under de forestående trepartsforhandlinger derfor ikke nødvendigvis brug for at lave gennemgribende, nye værktøjer for at styrke integrationen.

»Der er ingen grund til at lege Ole Opfinder og finde på alle mulige nye ting, når vores undersøgelse viser, at det eksisterende fungerer ganske fint. Det skal bare udbredes meget mere, og varigheden af virksomhedsforløbene skal forlænges,« siger hun. Læs mere hos Berlingske her.

2: I Jyllands-Posten skønner landets kommuner, at der frem mod 2020 bliver brug for op mod 49.000 nye boliger til indkvartering af flygtninge, og prisen bliver et sted mellem 65 og 85 mia. kr. En regning, som kommunerne sender i statens retning.

KL har fundet inspiration til boliger i Greve, hvor kommunen har indkvarteret 20 flygtninge i to pavilloner, mens en nedlagt og ombygget børnehave et andet sted i kommunen huser flygtningefamilier.

De billige boliger kan være vejen frem, hvis modellen bliver spredt ud over hele landet, siger Jacob Bundsgaard (S), næstformand i KL, til avisen:

»Som landet og boligsituationen ligger, er der meget få ledige lejeboliger til en husleje, som flygtninge kan betale med den lave integrationsydelse. I en del kommuner med faldende befolkningstal er der måske nogle ledige boliger, men her er dilemmaet, at der ikke er ret mange job, og flygtningene skal jo ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt som led i integrationen.« Hele historien hos Jyllands-Posten her.

3: Tilbage i Berlingske kommer også Kim Simonsen, formand for HK, Claus Jensen, formand for Dansk Metal og CO-industri, og Per Christensen, formand for 3F, også med et indspark til forhandlingerne.

I et debatindlæg skriver de tre, at bureaukrati spænder vejen for integrationen.

»Vi oplever pt., at der kan gå op til otte måneder, inden en asylsag er afgjort. Og når sagen er afgjort, har kommunerne tre måneder til at udarbejde en integrationskontrakt. Dvs. at en asylansøger skal vente op mod 11 måneder på overhovedet at komme i gang med integrationen. Det er ikke godt nok.«

4: I Politikens trykte udgave advarer LO-leder Lizette Risgaard politikerne mod at skabe en øget polarisering i stedet for at løse problemerne, når de sætter sig ved forhandlingsbordet.

»Jeg er meget imod politikere, som siger, at det er flygtninge eller velfærd. Det er, synes jeg, gift for integrationen, fordi man skaber polarisering i samfundet, hvor hr. og fru Jensen sidder derude og siger: Jamen, så skal Muhammed ud. Det er en præmis, som skaber polarisering«.

Hvem er kommet med de her udtalelser om, at det er flygtninge eller velfærd?, spørger avisen.

»Det er der mange politikere, der har«.

Du kan ikke komme det nærmere?

»Du kan selv slå det op«.

Vi forlader forhandlingsbordet og ser nærmere på dagens andre nyheder.

Når hr. Hansen bliver stoppet med en schweizerkniv

Justitsminister Søren Pind tropper i dag op i Folketingssalen med et forslag til en ny knivlov. Det skriver Berlingske i dag.

Lovforslaget i grove træk:

Det skal være nemmere at medbringe kniv, hvis man skal på fisketur, i skoven med barnebarnet eller sågar skal skrælle et æble. Omvendt skal det være langt sværere at besidde kniv i nattelivet eller i offentlige forsamlinger – og der skal slås hårdt ned på dem, der gør det.

»Når hr. Hansen bliver stoppet med en schweizerkniv, så skal han ikke føre bevis for, at han skal skrælle et æble om en time, men bare med overbevisning kunne sige, at han plejer at bruge den til at skrælle et æble med. Der er så omvendt steder, hvor man aldrig må gå med kniv – så som store fodboldkampe, store koncerter og i nattelivet. Er du så til operafestival i Søndermarken på Frederiksberg, må du gerne have en kniv med til at skære kagen. Det handler om sund fornuft,« siger Søren Pind til avisen.

Der er bred opbakning til forslaget. Du kan læse hele historien her.

Tvangsflytning

Et nyt cirkulære giver staten ret til kvit og frit at flytte ansatte rundt i hele landet. Det skriver Politiken i dag.

Ifølge cirkulæret skal staten med kort varsel og uden at informere de faglige organisation kunne tvangsflytte alle nye medarbejdere.

»Jeg er simpelthen så vred over det her. De nye, som underskriver de her kontrakter, giver arbejdsgiveren carte blanche til, at de kan beordre dem rundt i landet, som det nu passer dem, uden at skulle betale kompensation eller hjælp til flytningen,« siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat, som fraråder medlemmerne at underskrive de nye kontrakter. Læs hele historien og få flere reaktioner på historien hos Politiken her.

Hæderspris til ofre

Folketinget har besluttet, at de to dræbte ved sidste års angreb i København, Finn Nørgaard og Dan Uzan, nu bliver anerkendt med en nystiftet hæderspris.

Det oplyser Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), til Jyllands-Posten.

»Vi har ikke været så gode til at hædre vores helte - det har vi ikke så stor tradition for i Danmark. Her synes jeg, at der er en oplagt mulighed for at hædre nogen, som virkelig har ofret deres liv for andre,« siger hun om Folketingets Hæderspris, som den kommer til at hedde.

Hædersprisen vil blive uddelt omkring 27. maj og 2. juni, som er Nørgaard og Uzans respektive fødselsdage. Historien findes i Jyllands-Postens trykte udgave.

Dagens citat

»Det var et sørgeligt år, hvor det gik fuldstændigt i skuddermudder.«

Hos DR husker forhenværende statsminister Poul Schlüter (K) tilbage til trepartsforhandlingerne i 2012, som brød sammen.

Dagens debatindlæg

»Det er jo paradoksalt, at vi studerende er pressede, og alligevel er på Facebook hele tiden«.

Medlem af Liberal Alliance Ungdom, Marcus Danielsson, »brækker sig over de studerende« i et indlæg i Politiken.

Dagens analyse

»Trepartsforhandlingerne kan ende med »historiens vingesus og hævnens sødme.«

Uffe Tang, politisk redaktør hos DR Nyheder, ser nærmere på forhandlingerne. Læs med her.

Tre historier, du også bør se

1: Regeringen er parat til helt at sløjfe kommunale integrationsopgaver i bestræbelserne på at smidiggøre kommunernes udfordring med det stigende antal flygtninge. Men penge er der »ikke umiddelbart« flere af. Mere hos politiko.dk

2: Regeringen vil ikke screene kommende statsborgere for yderliggående holdninger, sådan som Dansk Folkeparti og de Konservative har foreslået. Læs mere her.

3: Visionen om en fast forbindelse mellem Skandinavien via Sjælland til Tyskland har levet i årtier. Torsdag står Folketingets partier overfor nogle valg, der afgør, om visionen omsider bliver til virkelighed. Mere hos Berlingske.

Det sker i dag

10:15: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann og transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt  er kaldt i samråd om regionalbanerne.

10:30: Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er kaldt i samråd om norske erfaringer med at slå MRSA-inficerede svinebesætninger ned. Ministeren skal redegøre for de norske erfaringer og svare på, hvorfor hun på et tidligere samråd har sagt, at der ikke er nogen effektiv måde at slå inficerede besætninger ned

13:30: Samråd med justitsminister Søren Pind (V) om hadforbrydelser. Retsudvalget har bedt ministeren om at redegøre for PET's beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om såkaldte hadforbrydelser i 2014.

15:30: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) er kaldt i samråd om ældreplejen i kommunerne. Ministeren skal blandt andet redegøre for, hvordan kommunerne skal kunne sikre en værdig ældrepleje, når kommunerne skal skære i budgetterne for området.

Regeringen indleder i dag forhandlinger med arbejdsmarkedets parter om blandt andet at få flygtninge hurtigere i job - det sker, når trepartsforhandlingerne starter. Samtidig er det også i dag, at regeringen mødes med kommunerne i de spkaldte topartsforhandlinger.

Begge dele kickstartes klokken 13.30 i Statsministeriets Spejlsal. To timer senere er der pressemøde - det er klokken 15.30. Her medvirker Statsministeren, formanden for LO, direktøren i DA og næstformanden for KL.