Politikerne presser

Gennemskuelighed i pensionsordninger er kommet højt på den politiske dagsorden – nyt nøgletal for nettoafkast får ros.

Der er et stigende pres fra Folketinget på pensionssektoren for at få gennemskuelige priser og oplysninger til kunderne.

”Branchen gør klogt i at anerkende, at det er blevet en politisk dagsorden. Det går ikke over af sig selv - vi skylder kunderne nogle redskaber til at undersøge deres muligheder,” siger Socialdemokraternes ordfører på området Orla Hav.

Han roser et udspil fra Pensionsselskabet Skandia, der har fået den uafhængige pensionsanalytiker Kirstein Finansrådgivning til at analysere afkastet efter både skjulte og åbne omkostninger i de såkaldte unit link-pensioner.

”Undersøgelsen er et udmærket forsøg på at nå frem til et mere overskueligt system, end vi hidtil har set. Men jeg er i tvivl om, hvorvidt afkastgraden giver et retvisende billede. Så vil jeg nok hellere have et absolut tal for, hvad man betaler i omkostninger i kroner,” siger Orla Hav.

Både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har bedt økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K)om et møde om sagen.

”Han skal gøre rede for sit syn på, at et flertal i folketinget ønsker at få nogle klare målepinde for dette her. Men jeg har respekt for, at det er noget kompliceret stads. Jeg synes, at det haster, men vi skal også frem til et retvisende billede,” siger Orla Hav.

Han er ikke afvisende over for at få en uvildig instans til at udarbejde et målesystem, frem for at lade branchen selv sætte standarden.