Politikere er valgt til at varetage interesser

Jacob Jensen, erhvervsordfører for Venstre, vil gerne af med lukkeloven.

Det vil Dansk Supermarked, hvis største investor er A.P. Møller-Mærsk, formentlig også gerne. Og så kommer det - i nogles øjne - pikante: Jacob Jensen har ved siden af sit arbejde som folketingspolitiker et deltidsjob hos A.P. Møller-Mærsk. Altså et sammenfald af interesser.

Men er det også et problem? Nej, vel er det da ej. Hvis nogle skulle have glemt det, så er politikere faktisk valgt på baggrund af forskellige interesser. Hvis Jacob Jensen som A.P. Møller-ansat ikke må forsøge at fremme erhvervslivets interesser, må en landmand, der er valgt til Folketinget, så ikke arbejde for bedre vilkår for landbruget? Eller må en pædagog som politiker ikke argumentere for flere ansatte i daginstitutionerne? Selvfølgelig må de det. Vælgerne kender jo deres baggrund og holdninger. Problemet opstår først, hvis der kan rejses tvivl om en politikers habilitet i en bestemt sammenhæng.

Når både Coop Danmark og Håndværksrådet - begge organisationer der er flittige til at fremme egne mærkesager - kritiserer Jacob Jensen, går de galt i byen. Pointen er netop, at hans synspunkter og ansættelsesforhold er kendt af offentligheden. I modsætning til megen anden lobbyisme, der foregår gedulgt. Og så glemmer man i farten det væsentligste: at en afskaffelse af lukkeloven også er til gavn for vælgerne.