Warming undskylder – forstander står til fyring

Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) beholdt taburetten, men indkasserede en stor næse. Forvaltningen indstiller forstanderen til fyring og bekræfter i en redegørelse flere års ulovlig brug af magt og tvivlsom omgang med beboernes penge.

Socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) red stormen af i aftes og beholdt sin post ved at påtage sig det fulde politiske ansvar og indkassere skarp kritik fra socialudvalget i borgerrepræsentationen i sagen om misforholdene på bostedet Tokanten.

Mikkel Warming påtog sig som krævet det fulde politiske ansvar for, at Socialforvaltningen i årevis har overset hyppig brug af magt og andre kritiske forhold på Tokantens afdeling for stærkt udviklingshæmmede på Persillevej 2A.

»Hvis jeg havde læste om mig selv i aviserne i de sidste dage, ville jeg heller ikke have tillid til mig,« sagde Mikkel Warming, inden han erkendte, at sagsbehandlingen i hans forvaltning har været for langsom og lovede, at procedurerne omkring klager vil blive strammet fremover.

Han lovede, at han fremover vil følge lignende sager mere grundigt og sørge for, at socialudvalget orienteres tidligere. Mikkel Warming overlevede som borgmester i kraft af undskyldningen samt en undersøgelse, der slår fast, at en lang række ting i årevis har stået galt til på Tokanten.

Forstanderen på bostedet Tokanten kritiseres skarpt for en række pligtforsømmelser. Redegørelsen konkluderer, at forstanderen bevidst omgik sandheden over for både medarbejdere og personale på Tokanten.

Forstanderen tilbageholdt bevidst indberetninger om mere end 500 magtanvendelser i perioden 2001-2007, hvor beboere bl.a. er blevet »lukket ude i haven« og »slæbt hen på værelset«. 90 procent af magtanvendelserne fandt sted over for én beboer, og en del af disse var ulovlige, konkluderer redegørelsen. Forstanderen har desuden »tilbageholdt belastende oplysninger« og »omgået sandheden«, da hun i foråret og sommeren 2007 blev bedt om at redegøre for de manglende indberetninger om magtanvendelser over for forvaltningen.

Forstanderen afskediges
Som følge af dette vil forvaltningen nu indlede en tjenestemandssag med henblik på at afskedige forstanderen, for som forvaltningen skriver: »på det foreliggende grundlag er forvaltningens forventning, at der er grundlag for en disciplinær afsked«. Souschefen på Tokanten er desuden blevet suspenderet midlertidigt, indtil forvaltningen har undersøgt, hvor meget hun kendte til de ulovlige forhold på stedet. Socialforvaltningen har i går udpeget en konstitueret forstander, Flemming Nielsen, som skal søge at normalisere forholdene på Tokanten.

Udover den ulovlige brug af magt og manglende indberetning, kritiser forvaltningen desuden forhold omkring beboernes økonomi, på baggrund af stikprøver foretaget på Tokanten. Tre beboere har selv betalt hjælpemidler, som »måske burde være afholdt af botilbuddets budget«. Det drejer sig bl.a. om udgifter til sugelagner, sejl, bækken, tryghedsbælte og andre ting. Foreløbig drejer det sig om udgifter for 22.545 kr., som muligvis burde være betalt af botilbuddet og ikke beboerne. Forvaltningen går nu i gang med en fuldstændig gennemgang af bilag for samtlige beboere i perioden 2001-2007 og lover, at betale tilbage, hvad beboerne måtte være snydt for.

Selvom embedslægen har kritiseret medicinhåndteringen på Tokanten, har forvaltningen ikke fundet tegn på et overforbrug af medicin. Der er uenighed blandt de nuværende medarbejdere om, hvorvidt ekstra medicin bruges som erstatning for pædagogiske tiltag. Flertallet mener dog, at dette ikke har været tilfældet. Det fortælles dog også generelt blandt medarbejderne, at »forstanderen har meldt ud, at personalet skal passe på med at være for tilbageholdende med at anvende PN-medicin (ekstra medicin. red.)«, og der berettes om 25 tilfælde, hvor medicin sandsynligvis er givet med magt, idet episoden efterfølgende er indberettet som en magtanvendelse.

Redegørelsen samt Mikkel Warmings undskyldning stillede en række af de mest kritiske partier på Rådhuset så tilfredse, at de ikke forlangte borgmesterens afgang:

»Vigtig for os, at han nu siger, at han påtager sig det fulde ansvar, det er nemlig hans ikke embedsmændenes ansvar i den her sag,« sagde Lars Rasmussen (S), næstformand i udvalget.