Wammen roser beredskab for at møde stormen med krum hals

Stormen Egon gennemruskede lørdag Danmark og trak et spor af lukkede veje, oversvømmelser, knækkede træer og ødelagte diger efter sig. Og de udfordringer har beredskabet løst med bravur, mener forsvarsminister Nicolai Wammen (S).

»Vi skylder en stor tak til alle, der har været indsat for at begrænse følgerne af stormen. Det gælder både de lokale brandvæsener, Beredskabsstyrelsen, politiet, Hjemmeværnet, Falck og alle øvrige myndigheder og virksomheder,« udtaler ministeren i en skriftlig kommentar, der fortsætter:

»De har knoklet på med krum hals ude i kulden og regnen og ydet hvert deres vigtige bidrag til at minimere skaderne mest muligt. Der arbejdes på fuld kraft fra beredskabets side, indtil situationen er blevet normaliseret og de akutte skader, som Egon forårsager, er afhjulpet.«

BNB