Wammen fastholder: Beredskab kan klare nedskæring

Efter weekendens storm kritiserer flere politikere den forestående besparelse på beredskabet. Men forsvarsminister Nicolai Wammen afviser, at det vil gå ud over kvaliteten.

Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) afviser, at planlagte besparelser i Beredskabsstyrelsen vil give problemer med at håndtere storme og andre ekstreme vejrforhold.

Flere politikere fra blandt andet Socialdemokraterne og Venstre har kritiseret besparelserne, efter det statslige beredskab i weekenden har været i aktion for anden gang inden for et halvt år på grund af voldsomt vejr med oversvømmelser. Men forsvarsministeren fastholder, at nedskæringerne ikke vil gå ud over indsatsen.

»Som vi netop har set det i forbindelse med stormene Dagmar og Egon, har Danmark i dag et velfungerende redningsberedskab, og det vil vi også have i fremtiden,« udtaler forsvarsministeren i en skriftlig kommentar.

Ifølge den vækstaftale, regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti indgik i sommer, skal der spares 125 millioner kroner på Beredskabsstyrelsen fra næste år. Det forventes at føre til lukning af fire af de nuværende seks statslige beredskabscentre. Beredskabet i Danmark består også af kommunale beredskaber, som ifølge regeringens og kommunernes økonomiaftale fra juni sidste år skal reduceres fra 84 til højst 20.

»Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 og vækstpakken - som regeringen på redningsberedskabets område har indgået med Venstre og Dansk Folkeparti - er de overordnede rammer for den fremadrettede tilpasning af det statslige og kommunale redningsberedskab fastlagt. Målet er at sikre, at Danmark fremadrettet har et redningsberedskab, der er indrettet med den højest mulige effektivitet, kvalitet og koordination,« lyder det fra Nicolai Wammen.

Han fremhæver, at Redningsberedskabets Strukturudvalg har peget på, at redningsberedskabet kan effektiviseres på en række områder, uden at det går ud over kvaliteten, og at der er et betydeligt økonomisk potentiale ved en reform af det samlede redningsberedskab.