»Vores samfund vil ændres radikalt, hvis vi fortsætter med særhensyn og tilsidesætter danske kerneværdier«

Kend din folketingspolitiker: Hun fremhæver Bertel Haarder som en dygtig debattør og kan blive bange for fremtidens Danmark, hvis ikke endnu flere »snart vågner op og erkender og agerer på baggrund af det problematiske i den store indvandring og flygtningestrøm«. Kom tættere på Dansk Folkepartis boligordfører Merete Dea Larsen her.

Hver dag i den kommende periode stiller Berlingskes Politiko 17 faste spørgsmål til en af Folketingets 179 medlemmer.

I dag kan du komme tæt på Dansk Folkepartis boligordfører Merete Dea Larsen.

1. Hvad er opskriften på en god dag for dig?
»En god dag for mig er en dag, hvor jeg får stillet de gode spørgsmål, som kan føre til noget relevant og potentielt medføre ændringer.«

2. Hvornår føler du dig mest magtfuld?
»Jeg føler mig ”magtfuld” når det lykkes mig at få flertal for det, jeg ønsker.«

3. Hvem ser du op til?
»Jeg har endnu ikke fundet det helt ideelle idol, men det vil være en person, der ikke er bange for at sige tingene lige ud og ærligt og er indstillet på at tage de tæsk, det ofte medfører – det tætteste må af den årsag være Pia Kjærsgaard.«

4. Hvad kan gøre dig mest rasende?
»Når man træffer beslutninger om vigtige områder ud fra politisk idealisme frem for reelle problemstillinger.«

5. Hvad ville du lave, hvis du ikke var politiker?
»Jeg tror, jeg ville søge tilbage til apoteksverdenen og mine tidligere kunder i den verden.«

6. Hvad er det mest dramatiske øjeblik i din politiske karriere?
»Dramatisk er et voldsomt udtryk, som jeg ikke vil betegne episoder til at være.«

7. Hvor kommer dine holdninger fra?
»Erfaringer fra mit liv og, efter min mening, ren logik.«

8. Hvad er den bedste bog, du har læst?
»Jeg har læst et ton af dagsordener og bilag - hvilke der var bedst mindes jeg ikke. Men det efterlader mig ikke meget tid til fornøjelseslæsning.«

9. Hvis du havde 1 mia. kr., hvad ville du så bruge dem på?
»Jeg ville bruge dem til at sætte kraftigt ind på sundhedsplejersker og den helt tidlige indsats allerede under graviditeten. Jeg tror på, at samfundet på lang sigt kan spare mange penge og sikre langt bedre livskvalitet samt forebygge rigtig mange udfordringer, hvis vi får brudt den negative arv. Det gør vi bedst ved, at vi alle hver især bliver opmærksomme på vores udfordringer, som kan overføres til børn helt fra den dag, de kommer til verden. Sundhedsplejerske har muligheder som ingen andre offentligt ansatte har for tidlig opsporing med fokus på at løse udfordringer og problemstillinger.«

10. Hvad tænker du på, når du ikke kan falde i søvn?
»Jeg tænker på alt det, jeg ikke har nået og det, jeg skal huske at gøre dagen efter. Jeg prøver dog bevidst at flytte fokus over på de dejlige mennesker, jeg har i mit liv.«

11. Hvad er det vigtigste, du har ændret i det danske samfund?
»Jeg føler, jeg har bidraget til, at Dansk Folkeparti er blevet så stort ved at tale om vores forskellige politikker i en positiv tone og bidraget til at nedbryde den kasse, vi som parti har været i. Det har været, og er fortsat, et langt sejt træk, men vi er kommet langt.«

12. Hvilken politiker fra et andet parti end dit eget er den bedste debattør i Folketinget?
»Jeg synes, Bertel Haarder gør det godt, da min opfattelse er, at han lytter til, hvad der siges og rent faktisk svarer uden at være bundet til et skrevet papir.«

13. Hvad er løsningen på samfundets største problem i øjeblikket?
»At vi bliver nødt til at acceptere, at alle ikke kan skæres over en kam. Vi skal blive bedre til at sætte den enkelte borger i centrum og være løsningsorienteret ud fra borgeren frem for systemet. Vores velfærdssystem er under pres og den række lovændringer, Dansk Folkeparti prøver at komme igennem med, sikrer, at borgere, der har betalt skat hele livet, skal have muligheder som nytilkomne ikke kan være berettiget til.«

15. Hvad er det mest skelsættende øjeblik i dit liv?
»At få børn. Dernæst det at komme i Folketinget, hvor mulighederne for indflydelse er lige for, når man lærer at agere i det.«

16. Hvad synes du fylder for meget i den politiske debat?
»Populistiske udmeldinger uden politisk opfølgning, hvilket sker på baggrund af mediernes enkeltpersonsager, som ofte slører det store hensyn og lovgivning til gavn for de mange. Vi skal bruge enkeltsagerne til at vurdere, om det er en enkeltsag, eller om det er mere omfangsrigt og dermed berettiger til en lovændring/præcisering.«

17. Hvad kan gøre dig mest bange?
»Tanken om fremtidens Danmark hvis ikke endnu flere snart vågner op og erkender og agerer på baggrund af det problematiske i den store indvandring og flygtningestrøm. Vores samfund vil ændres radikalt, hvis vi fortsætter med særhensyn og tilsidesætter danske kerneværdier.«

Merete Dea Larsen har ikke besvaret spørgsmål 14: Hvilken beslutning/lov ærgrer du dig mest over at have lagt stemme til?