Vilhelmsen vil opdatere grundloven

Grundloven trænger til et eftersyn, mener SFs formand. Annette Vilhelmsen vil have en opdateret grundlov til at forholde sig til sociale rettigheder, grøn dagsorden og konventioner.

Foto: Linda Kastrup

SF-formand Annette Vilhelmsen (SF) mener, at grundloven på nogle områder er mangelfuld, og derfor trænger den til et eftersyn. Hun tager dermed hul på en debat, som af og til popper op i Danmark.

»Hvis vi nu skal være helt ærlige, så kan vores grundlov godt tåle at blive kigget lidt efter i sømmene: Nogle af de ord, jeg har brugt rigtig meget i dag og som er utrolig vigtige - ord som politiske partier, folkestyre, demokrati, ligestilling og ligebehandling - findes slet ikke i vores grundlov. Det er ærgerligt,« siger Annette Vilhelmsen i sin grundlovstale.

Det er en omfattende proces at ændre grundloven. Det kræver, at to på hinanden følgende folketing med et mellemliggende folketingsvalg vedtager et forslag om en grundlovsændring. Når forslaget er vedtaget for anden gang, skal der inden for en given periode holdes folkeafstemning om forslaget, hvor et flertal af vælgerne skal sige ja, og dette flertal skal udgøre mindst 40 procent af samtlige stemmeberettigede.

Annette Vilhelmsen tvivler på, at der er stemning for at opdatere grundloven på nuværende tidspunkt, men hun står fast på sit ønske:

»Jeg står ved, at jeg gerne så det ske,« siger hun.

SF-formanden mener, at en opdateret grundlov blandt andet skal forholde sig til sociale rettigheder og den grønne dagsorden.

»Der kunne gøres mere ud af vores sociale rettigheder. At vi bifalder retten til et liv uden fattigdom, retten til at kunne indgå meningsfuldt i samfundet gennem arbejde og retten til, at vi har et arbejdsmarked, hvor alle kan bidrage med deres evner og ressourcer,« siger hun og uddyber:

»En opdateret grundlov kunne for eksempel indtænke hele den grønne dagsorden. Vi er alle afhængige af en bæredygtig klode. Vi kan ikke klare det grønne og miljøets tilstand alene i vores egen grundlov, hvis vores børn skal overtage en bæredygtig klode - vi deler fælles ressourcer på tværs af grænser, og det burde være en ret også for danskere at have gode bæredygtige muligheder,« siger hun.

Annette Vilhelmsen mener, at en række konventioner, som Danmark har skrevet under på, skal skrives ind i en opdateret grundlov.

»Dem har Danmark skrevet under på ud fra et ønske om at forbedre livet for borgere her i landet og i resten af verden. Dem skal vi leve op til. Og gerne skrive ind i en opdateret grundlov,« siger hun.

FACEBOOK | Hvad sprang dig i øjnene i politikernes grundlovstaler? Bland dig på facebook.com/berlingske eller i kommentarsporet nedenfor.