»Vi ved jo ikke, hvad kvalitet er, for vi måler det stort set ikke«

Det er svært at måle kvalitet i uddannelse. Men ifølge en institutleder er uddannelseskvalitet tæt forbundet med, om uddannelserne løfter de studerende og sikrer dem beskæftigelse.

Studerende på Syddansk Universitet. Universitetets institutleder, Jens Ringsmose, efterlyser en debat om kvalitet i uddannelse. Hvad er det? Hvordan kan det måles? Foto: Simon Læssøe Fold sammen
Læs mere

Mens det er forholdsvis enkelt at måle kvaliteten af forskningen på universiteterne, er det noget mere kompliceret at måle kvaliteten af undervisningen på de videregående uddannelser.

Sådan lyder meldingen fra institutleder Jens Ringsmose, Syddansk Universitet (SDU), der i en kronik i dagens Politiko opfordrer til, at der bliver gjort mere for at definere, hvad uddannelseskvalitet er, og hvordan den bedst kan måles.

Meldingen fra institutlederen for statskundskab på SDU er ikke mindst en reaktion på, at Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for nylig i et notat kunne konkludere, at de store universiteter i København og Aarhus samt DTU tiltrækker flest gymnasieelever med topkarakterer. Det er blevet udlagt, som om der er ved at opstå a- og b-universiteter, hvor de dygtigste unge vælger at studere på de største universiteter, mens et universitet som Jens Ringsmoses eget må nøjes med de knap så dygtige.

»Men det siger ikke noget om kvaliteten af uddannelsen, at de studerende har høje gennemsnit fra gymnasiet,« understreger han:

»Vi ved jo ikke, hvad kvalitet er, for vi måler det stort set ikke.«

Han anerkender dog, at der bliver gjort forsøg på at definere, måle eller forbedre uddannelseskvaliteten. Bl.a. ved at tilbyde studerende flere såkaldte konfrontations­timer, mere vejledning og mere forskningsbaseret undervisning.

»Man kan sige, at vi som universiteter har to opgaver: Vi skal generere idéer – altså forskning – og vi skal sprede disse idéer først og fremmest gennem uddannelse,« forklarer Jens Ringsmose:

»Det er sådan, at omkring 80 procent af mit budget får jeg fra uddannelsesindtægter. Og de midler er udelukkende betinget af, hvor mange studerende jeg får gennem systemet. Ikke af kvaliteten af de studerende. Omvendt bliver der gjort rigtigt meget for at måle kvaliteten i den forskning, der kun udgør 20 procent af mit budget.«

Kort afstand mellem student og forsker

Jens Ringsmose er fortaler for, at beskæftigelse efter uddannelse bliver et vigtigt mål for kvalitet i uddannelse.

»Vi fokuserer meget på midler, er der nok timer, er holdene for store, er der nok af det ene eller det andet, men først og fremmest må det handle om at klargøre de studerende til arbejdsmarkedet,« mener han:

»Og det ser man faktisk ikke på i den nuværende bevillingsstruktur.«

Efter hans mening er det på det samfundsvidenskabelige fakultet på SDU lykkedes at skabe kvalitet i undervisningen. Fakultetet har lavet en registerundersøgelse af alle studerende fra de samfundsvidenskabelige uddannelser på landets universiteter, og den viser ifølge Jens Ringsmose, at SDU »i den grad er i stand til at løfte de studerende«.

»Vores studerende har i gennemsnit et ringere udgangspunkt end resten af landet som gennemsnit. Forstået på den måde, at de kommer fra en anden socioøkonomisk baggrund, hvilket har stor betydning for uddannelse og job. De kommer fra hjem, hvor husstandsindkomsten i gennemsnit er 250.000 kroner lavere om året, flere af dem kommer fra skilsmissehjem, relativt set er flere af dem indvandrere, og mens det på landsplan i gennemsnit er hver fjerde, der har en akademikerfar, er det for vores studerende hver ottende,« fortæller han:

»Alligevel ligger vores studerende fuldstændigt på gennemsnit med resten af landet, når det gælder beskæftigelse og indkomst et år efter, de er færdige med studierne.«

Han forklarer det med, at de studerende på bl.a. hans institut som oftest bliver undervist af egne forskere i stedet for eksterne lektorer, og »at afstanden mellem studerende og forskere er kort«.

Hvad er det Harvard kan?

Ifølge Jens Ringsmose er der i lande som USA helt anderledes gang i debatten om uddannelseskvalitet, og »hvordan man bruger uddannelsesmidlerne bedst«.

»Det er gået op for amerikanerne, at de rent faktisk ikke ved, om Harvard er et bedre universitet end Utah State, når det gælder undervisning, for de har aldrig målt kvaliteten. Man ved selvfølgelig, at det er vildt svært at komme ind på Harvard, og at man bagefter får et godt job og en høj løn. Men spørgsmålet er, om det er fordi, at man har lært noget på Harvard, eller alene fordi man har gået på Harvard,« forklarer han.

Ifølge formand for Danske Universiteter, rektor Anders Bjarklev fra DTU, er det »korrekt, at vi som sektor nok har øvet os mere i at prøve at måle forskningskvalitet end kvalitet i uddannelse.«

»Men når vi snakker kvalitet i uddannelse, må det afgørende i bund og grund være, om de, der ansætter vores studerende, får det, de efterspørger,« siger han:

»Altså ansætter man en ingeniør, må man kunne forvente, at denne ingeniør kan det, en ingeniør skal kunne. Og på samme måde med en cand.mag.«

På den måde bliver uddannelserne udsat for en slags kvalitetskontrol af arbejdsmarkedet, selv om »det måske kan være svært direkte at måle«, lyder det fra rektorformanden.

Så det egentlige kvalitetsparameter for uddannelser er, i hvilket omfang kandidaterne får arbejde?

»Det er i hvert fald det vigtigste,« siger han og anerkender, at »det også er vigtigt at løfte de studerende i løbet af deres uddannelse«, sådan som Jens Ringsmose fremhæver.