Venstre ønsker mere differentieret undervisning

Efter en Cepos-analyse punkterer den såkaldte klassekammerateffekt, peger Venstre på, at differentieret undervisning er ekstra vigtig.

Venstre mener fortsat, at landets folkeskoleklasser skal være bredt sammensat, men eleverne skal deles mere op i undervisningen, så elever på samme niveau i højere grad undervises sammen.

Det siger Venstres folkeskoleordfører, Louise Schack Elholm (V), på baggrund af en ny Cepos-analyse. Den viser, at svage elever ikke trækkes op ved at gå i klasse med stærke elever. Tværtimod.

»Undersøgelsen giver stof til eftertanke. Men den viser også, at differentieret undervisning er den helt rigtige løsning, når man gerne vil løfte alle børn til et bedre niveau,« siger hun.

Med mere differentieret undervisning kan børnene nemlig bedre blive mødt på deres niveau, lyder det.

»Jeg mener stadigvæk, man skal have blandede sammensætning af klasserne, for det giver en dynamik i en klasse, at man ikke alle sammen kommer med den samme baggrund. Men den differentierede undervisning mener jeg, må være svaret på det her,« siger Louise Schack Elholm.

Det er i dag op til hver enkelt skole at beslutte, hvor meget af undervisningen, der skal differentieres og hvordan.

»Differentieret undervisning er noget af det, vi lagde meget vægt på med folkeskolereformen. Det er op til den enkelte skole på nuværende tidspunkt, men det mener jeg også grundlæggende, det skal være. Jeg synes dog, vi skal sende et signal om, at det er vigtigt, at skolerne tænker mere differentiering ind i undervisningen,« siger folkeskoleordføreren.

Hun understreger, at det ikke giver mening fra centralt hold at bestemme omfanget af differentieret undervisning, da skolerne og de enkelte klasser har vidt forskellig elevsammensætning.

Den liberale tænketank Cepos’ analyse bygger på data fra Danmarks Statistik og er udarbejdet i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning under Syddansk Universitet. Den viser ifølge Cepos’ forskningschef, Henrik Christoffersen, at folkeskoleklasser samlet set kan have nytte af spredning i elevernes sociale baggrund, men at spredningen gavner stærke elever, mens svage elever præsterer dårligere.