Venstre dumper tænketanks forslag

Venstre støtter ikke tænketanken Krakas forslag om at sænke broafgiften over Storebælt til fem kroner for alle pendlere.

Det er alt for »vidtgående« siger Venstre om Krakas forslag, der går ud på, at broafgiften over Storebælt skal sænkes fra de nuværende 235 kroner til fem kroner.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) kan ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre at sænke afgiften så drastisk.

»Det er ikke økonomisk forsvarligt, fordi hvis det kun skulle koste fem kroner at køre over broen, så vil der ikke kunne afdrages mere på gælden, og derudover vil færgerne gå fallit. Det vil have nogle enorme konsekvenser, derfor er det ikke et forslag, som Venstre vil støtte,« siger han.

Hvis det står til partiet Venstre, skal pendlerne over Storebælt have en rabat på 40 procent, men det er ikke nok, mener tænketanken Kraka.

»Samlet set vil det være en samfundsøkonomisk gevinst på to måder: Du får et bedre match på arbejdsmarkedet mellem person og job ved at gøre det billigere at pendle over broen. Det vil føre til højere lønninger og dermed højere indkomstskatter, der kommer os alle til gode,« siger tænketankens vicedirektør Jens Hauch.

De fem kroner, som ifølge Kraka er den ideelle pris for at køre over Storebælt, svarer ifølge tænketanken til de faktiske udgifter for samfundet, når man kører en tur svarende til broens længde.

Forslaget vinder dog heller ikke indpas hos Socialdemokraterne.

»Vi har en meget stor gæld på 24 milliarder kroner på Storebæltsbroen, og hvis vi sætter taksten ned, kan vi ikke afdrage gælden. Derudover vil den trængsel, der allerede er ved at opstå på broen bare blive endnu større, hvis man går fra at betale 235 kroner til 5 kroner,« siger transportordfører Rasmus Prehn (S).