Venstre blæser til ideologisk kamp om valgfrihed

Venstre fløjter op til ideologisk valgkamp om mere frit valg. DF er stærkt betænkelig og afviser V-forslag om at give ældre ret til at vælge private hjemmesygeplejere. Ideologisk sværdslag med S i vente.

Venstre vil give danskerne, og ikke mindst de ældre – stor frihed til selv at vælge på sundhedsområdet. Med partiformand Lars Løkke Rasmussen ord vil man »lægge magten i menneskers egne hænder«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

Forestil dig et land, hvor du som gammel selv frit kan vælge, om du vil have mad fra din lokale restaurant, når du er visiteret til ældremad.

Forstil dig et land, hvor du som gammel selv frit kan vælge, om det er en offentlig ansat eller en privat, du vil have til at komme at hjælpe dig med at dosere din medicin eller at pleje dine sår, hvis du er visiteret til hjemmesygepleje.

Og forestil dig et land, hvor du som gammel selv kan vælge plejehjem på tværs af kommunegrænser, frit kan vælge tandlæge i omsorgstandplejen, og i det hele taget selv får lov at vælge mellem private udbydere og det offentlige, når du er visiteret til at få hjælp.

Venstre lægger op til ideologisk valgkamp med et nyt oplæg, der fokuserer på at skabe et Danmark, hvor borgerne – og ikke mindst de ældre – får udbredt frihed til selv at vælge på sundhedsområdet.

Nogle kommuner har allerede valgt at give ældre mere frihed til selv at vælge – for eksempel kan ældre i København, der er visiteret til ældremad, i dag selv vælge, om de vil have den fra deres lokale restaurant eller café.

Men Venstre vil have udbredt og udvidet det frie valg meget mere, og Venstres næstformand, Kristian Jensen, lægger over for Berlingske ikke skjul på, at det for Venstre »handler om ideologi«.

 

Venstres formand og statsministerkandidat, Lars Løkke Rasmussen, siger, at det drejer sig om at »lægge magten i menneskers egne hænder«.

»Jeg har aldrig kunnet forstå, at hvis man lever et langt liv og har været vant til at træffe sine egne dispositioner, så kan man ikke i sin alderdom bestemme, hvem der står ude på den anden side af døren, når hjemmehjælperen banker på,« siger Lars Løkke Rasmussen.Men netop Venstres ønske om at gøre det valgfrit, hvem der banker på hos de ældre, skaber bekymrede miner hos Dansk Folkeparti.

DF er lodret imod at udvide det frie valg til at omfatte, at ældre, der er visiteret til hjemmesygepleje, må vælge en sygeplejer fra et privat firma. Som udgangspunkt er det ikke muligt for ældre i dag at vælge mellem private og kommunale sygeplejere.

»Det er ikke noget, vi vil støtte,« fastslår gruppeformand Peter Skaarup (DF). »Vi ser det som et område, hvor vi skal sørge for en stor grad af ensartethed. Det vil hurtigt blive et effektiviseringsobjekt og vil betyde, at man må afskedige offentligt ansatte. Om nødvendigt vil vi sætte foden ned under en forhandling. Det står vi fuldstændig frit til at kunne gøre. Og det vil vi gøre.«

I det hele taget erklærer Peter Skaarup, at DF »vil være påpasselige« med at åbne for mere valgfrihed for de ældre.

»Nogle ældre mennesker vil ikke være i stand til at sætte sig ind i, hvad det er for nogle tilbud, der er, og hvad det vil få af konsekvenser for dem. Der skal man have et ensartet tilbud, som gælder for alle. Så der er grænser for, hvor det vil være til gavn for borgerne med frit valg,« siger han.

S anklager V for at føre ideologisk korstog

Med Venstres melding er der også lagt op til et større ideologisk sværdslag med Socialdemokraterne frem mod valget. Thorning-regeringen har de seneste år fjernet den tidligere VK-regerings minimumskvoter for, hvor stor en del af kommunernes opgaver, der skal udsættes for konkurrence f.eks. ved udlicitering.

Socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro, er ikke modstander af frit valg på plejehjemmene, men mener, at Venstre er ude i et ideologisk korstog for at fremme de private aktører på markedet.»Erfaringerne, når Venstre taler om frit valg, er tvangsprivatisering og overbetaling af private,« siger Maja Panduro. »Det var det, vi så i nullerne. At man brugte rigtig, rigtig mange skattekroner på at overbetale private for at skabe et kunstigt marked, og at man lavede minimumskvoter for, hvor meget kommunerne skulle udlicitere. Helt stilfærdigt har det intet med valgmuligheder eller bedre service til borgerne at gøre. Det har noget at gøre med, at man i Venstre har en meget ideologisk holdning om, at privat er bedre end offentligt. Den holdning deler vi ikke.«

Valgfrihed har betydning for kvaliteten

Venstres forslag er også forbundet med usikkerhed, fordi man ikke bestemt ved, om en udvidelse af frit valg-ordningerne får en positiv eller negativ effekt på kvaliteten af servicen.

Det mener i hvert fald projektleder Ulf Hjelmer, der for det kommunale forskningsinstitut KORA har forsket i kvalitetsudvikling i den offentlige sektor.

»Når vi måler på parametre som kvalificeret personale og normering, så kan vi se, at kommunerne er bedre end de private leverandører. Det siger jo noget om kvaliteten af den service, der bliver leveret,« siger Ulf Hjelmer, der dog samtidig understreger, at de private leverandører er »en smule bedre«, når der måles på graden af service.

Netop dette hæfter Lars Løkke Rasmussen sig også ved. Han siger, at der er »evidens« for, at folk oplever valgfrihed som en klar kvalitetsforbedring.

»Når man går ud i de kommuner, der har eksperimenteret med det her, så viser alle de undersøgelser, der er lavet, at oplevelsen af kvalitet stiger. Den stiger både hos dem, der har gjort brug af det frie valg, men den stiger sjovt nok også hos dem, som har valgt at blive i kommunen.«