Valgforsker: Skift parti eller bliv glemt

Med mindre Pia Christmas-Møller melder sig ind i et nyt parti bliver hendes fortsatte politiske liv næppe langt, mener valgforsker.

Foto: Keld Navntoft/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Med sit farvel til den konservative folketingsgruppe bliver Pia Christmas-Møller ifølge Folketingets informationssystem nummer 42 i rækken af folketingsmedlemmer, der siden den første efterkrigsregering har meldt sig som løsgængere.

Med Louise Frevert, Naser Khader og Leif Mikkelsen som de seneste.

Og erfaringen viser også, at med mindre en løsgænger optages i et nyt parti eller selv stifter levedygtigt af slagsen, glider de efter kort tid ud i glemslen.

- Jeg tror, at det er ruten for de fleste løsgængere, siger lektor og valgforsker ved Danmarks Journalisthøjskole, Roger Buch.

Det var blandt andet tilfældet med Kirsten Jacobsen, der som løsgænger var med til at lægge Fremskridtspartiet i graven, da hun forlod partiet i 1999. Efterfølgende var hun aktiv i udbrydergruppen Frihed 2000, som dog aldrig blev stiftet, som et egentlig parti. Hendes meningsfælle Tom Behnke blev siden medlem af de konservative og overlevede dermed tilværelsen som løsgænger.

Den eneste løsgænger det er lykkedes at opnå valg til Folketinget, var manden, der lovede medvind på cykelstierne, Jacob Haugaard, der blev valgt ind 1994. Men også han havde en ensom periode i Folketinget.

Beholder sine poster
Skønt Pia Christmas-Møller i sagens natur mister tilhørsforholdet til den konservative gruppe, bliver hun ikke arbejds- eller udvalgsløs, påpeger Roger Buch.

- Hun bibeholder de udvalgsposter hun har fået, og har desuden ret til at indtræde i andre fagudvalg som stedfortræder – men uden stemmeret. Men hun ”ejer” de pladser hun er blevet udpeget til. Hun kan tage dem med til et eventuelt nyt parti eller bruge dem selv som løsgænger, siger Roger Buch.

Yderligere vil Pia Christmas-Møller kunne beholde sin personlige sekretær. Og den plads hun sidder på i Folketingssalen.

Den første der i efterkrigsregeringen meldte sig som løsgænger var i øvrigt den navnkundige konservative politiker John Christmas-Møller, der under krigen flygtede til London, hvorfra han opfordrede danskerne til aktiv modstand mod den tyske besættelsesmagt. John Christmas-Møller var bror til Pia Christmas-Møllers farfar.