V og DF til kommunerne: Vi forstår jeres frustration, men vi vil bestemme

Det må betegnes som en »krigsskadeomkostning«, at kommunerne er nødt til at fyre medarbejdere for så - få måneder senere - muligvis at genansætte dem. Det siger Venstre, der trodser kommunernes kritik af omprioriteringsbidraget.

Foto: Keld Navntoft. »Jeg forstår godt frustrationen. Det gør jeg vitterligt. Men man må nok bare sige, at det er en krigsskadeomkostning. Og jeg forstår også godt, at man gerne ville have flerårige aftaler, så man som kommune kunne planlægge noget bedre. Men det er nu engang sådan, at vi er nødt til at have nogle rammer,« siger Venstres finansordfører Jacob Jensen.
Læs mere
Fold sammen

Vi forstår jer godt, men der er ikke noget at gøre.

Nogenlunde sådan lyder beskeden fra både Venstre og Dansk Folkeparti til de danske kommuner og Kommunernes Landsforenings formand, Martin Damm, der i dag på politiko.dk kritiserer regeringens omprioriteringsbidrag for at være »dybt ødelæggende« for den kommunale planlægning.

Først skal kommunerne nemlig spare en procent af deres budgetter - 2,4 mia. kr. i 2017 for at være helt præcis - for så senere på året at få pengene tilbage med en øremærkning til, hvordan de skal bruges.

Det giver det problem, at kommunerne er nødt til at lægge deres budgetter uden at vide, hvor mange penge der bliver sendt tilbage, og hvad de skal bruges til, lyder kritikken fra KL-formanden.

Men selvom Venstre godt forstår kommunernes frustration, så er omprioriteringsbidraget nødvendigt, lyder det fra partiets finansordfører Jacob Jensen.

»Jeg forstår godt frustrationen. Det gør jeg vitterligt. Men man må nok bare sige, at det er en krigsskadeomkostning. Og jeg forstår også godt, at man gerne ville have flerårige aftaler, så man som kommune kunne planlægge noget bedre. Men det er nu engang sådan, at vi er nødt til at have nogle rammer,« siger han.

Venstre: Hvorfor effektiviserer kommunerne ikke administrationen?

Men hvis du nu så godt forstår kommunernes frustration, hvorfor så ikke bare sende alle pengene fra omprioriteringsbidraget tilbage til kommunerne allerede i forbindelse med kommuneaftalen i stedet for at vente til finanslovsforhandlingerne?

»Det kan man ikke. Omprioriteringsbidraget indgår som en del af den samlede økonomi, som finansloven jo er omdrejningspunktet for. Og vi kan ikke bare sige, at vi ikke har nogen holdning til, hvad kommunerne har af udfordringer. Hvis vi i finansloven bliver enige om, at ældreområdet trænger til en håndsrækning, sådan som vi gjorde sidste år, så kan vi jo ikke allerede ved kommuneforhandlingerne have bundet os, så vi ikke kan give den håndsrækning.«

Venstre kritiserer kommunerne for altid at starte med at spare i kernevelfærden, når de bliver bedt om at spare. Hvorfor ikke effektivisere administrationen eller lave flere udbud, så man sikrer, at pris og kvalitet hænger bedre sammen end i dag, spørger Jacob Jensen.

»Jeg må bare helt stilfærdigt sige, at det drejer sig om en procent ud af et budget på 350-500 milliarder kroner alt efter, hvordan man gør det op. Jeg ved godt, kommunerne altid starter med at fyre personale i daginstitutioner, ældrecentre og på skoler. Men det er jo ikke nødvendigvis der, man bør starte. De kunne måske finde effektiviseringer ved at markedsprøve flere end den fjerdedel af opgaverne, der i dag bliver sendt i konkurrence. Man kunne også tage fat i administrationen.«

DF: Omprioriteringsbidraget kan skabe øget kommunal lighed

Også fra Dansk Folkeparti, der bakker op om regeringens omprioriteringsbidrag, bliver der meldt hus forbi på kommunernes kritik.

Omprioriteringsbidraget kan nemlig vise sig at være nøglen til et mere lige Danmark – noget KL aldrig er lykkes med at skabe, siger partiets finansordfører, René Christensen.

»Vi startede med at være imod omprioriteringsbidraget. Men vi fandt så ud af, at det var en mulighed for, at lykkes med noget, KL ikke er lykkes med; at få et mere lige Danmark,« siger René Christensen.

»Martin Damm og KL kunne passende hjælpe med at lave en reel kommunal udligning, så vi fik et mere lige Danmark. Det er jo det, vi gerne vil bruge omprioriteringsbidraget til. Vi har 40 kommuner i dag, der er særligt vanskeligt stillede. De enkelte kommuners udfordringer og serviceniveau er vidt forskellige - selv med få kilometers afstand,« siger han.

Nogle vil miste penge, andre får penge

Men du siger også, du godt kan forstå kommunernes kritik. Hvorfor bruger I så ikke jeres mange mandater til at lægge pres på regeringen og sikre, at alle omprioriteringsmilliarderne ryger tilbage til kommunerne allerede ved kommuneaftalen?

»Vi sidder jo ikke med ved de forhandlinger. Det er KL og regeringen.«

Det er klart, men I kan jo bare signalere, at I ikke står bag aftalen, hvis ikke KL får alle pengene tilbage i forbindelse med de forhandlinger - så ville kommunerne vide, hvad de havde at gøre godt med, når de lagde budgetter?

»Jo, men så kunne KL jo sige, at pengene bare skulle tilbage krone til krone. Og det er vi ikke enig i. Vi vil jo ikke tage pengene og så bare levere dem tilbage. Vi står på mål for omprioriteringen, der betyder, at vi tager nogle penge og giver dem tilbage, hvor behovet er størst. Nogle kommuner vil miste penge, andre vil få. Vi vil have omprioriteringsbidraget til at være et udviklingsprojekt.«

I kortet herunder kan du se, hvor meget din kommune skal spare som følge af omprioriteringsbidraget:

Note:
Fordelingen på kommuner er lavet på baggrund af budgettal for kommunernes driftsudgifter omfattet af udgiftslofterne i 2016.
Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Regeringen, og Social- og Indenrigsministeriet