V: Ligestillingsminister er tavs om kønsdiskrimination

Ligestillingsministeren bør gøre mere ved den »åbenlyse« diskrimination af mandlige pædagoger, der ikke må skifte bleer eller være alene med børn. Det mener Venstres ligestillingsordfører, Fatma Øktem.

»Skræmmende og uacceptabelt.«

Sådan beskriver ligestillingsordfører i Venstre Fatma Øktem (V) de særregler, nogle kommuner har valgt at indføre for mandlige pædagoger, der blandt andet forbyder dem at skifte bleer.

Men på trods af at ligestillingsminister Manu Sareen (R) mandag under et åbent samråd har lovet at indkalde Kommunernes Landsforening (KL) til et møde om reglerne, der bestemmes af den enkelte kommune, er V-ordføreren ikke tilfreds.

»Det er diskrimination på arbejdsmarkedet, og det kan vi ikke sidde overhørige som politikere. Vi skal tage det op,« siger Fatma Øktem, der uddyber:

»Der er ingen andre områder, som Manu Sareen ikke vil tage op - kvinder og minoritetsgrupper er han meget fremme i skoene overfor. Men her sidder han helt stiltiende, mens et helt køn bliver mistænkt for at være potentielle pædofile. Jeg kan ikke forstå, at ministeren ikke ønsker at sætte mere fokus på det.«

Manu Sareen siger selv til Berlingske Nyhedsbureau, at han frygter, særreglerne kan stigmatisere mændene. Men han fastholder, at han som minister ikke kan diktere reglerne ude i kommunerne.

»Vi fik vendt problemstillingen under samrådet, og der var helt klart enighed om, at ingen af de tilstedeværende på mødet bryder sig om reglerne, for de er med til at stigmatisere mænd. Men, som jeg også sagde på mødet, er det en balance ude i de enkelte institutioner, fordi det også samtidig handler om at beskytte vores børn,« siger ministeren.

»Jeg vil tage problemstillingen op med KL, som allerede er opmærksomme på udfordringen. Men det er alligevel vigtigt at tage det op i lyset af, at vi får sendt et signal til de enkelte institutioner om, at de er nødt til at tage det alvorligt,« fastslår Manu Sareen.

Det svar tilfredsstiller dog ikke Fatma Øktem, der fremhæver, at der står i ministerens handlingsplan, at han ønsker at fremme antallet af mandlige pædagoger. Noget, der ifølge ligestillingsordføreren, er svært, når der laves specielle ordninger rundt om i dagsinstitutionerne. Derfor opfordrer hun de enkelte pædagoger og deres fagforbund BUPL til at indberette sagerne for Ligebehandlingsnævnet.

»En juraprofessor har været ude og sige, at det er ulovligt. Jeg vil mene, der er tale om kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet. Derfor har jeg også kontaktet BUPL igen med det håb, at de vil føre sagerne,« siger Fatma Øktem.