V: Drabsmænd skal automatisk miste forældremyndighed

I sager, hvor en forælder dræber den anden, skal vedkommende automatisk miste forældremyndigheden, siger Venstre, der dermed vil gå skridtet videre end socialministeren.

Hvis en far dræber moderen til sine børn - eller omvendt - skal forældremyndigheden over de fælles børn automatisk bortfalde.

Det siger Venstres familieordfører, Tina Nedergaard (V), efter socialminister Manu Sareen (R) mandag aften meddelte, at han vil ændre lovgivningen, sådan at drabsmænd ikke automatisk får retten til børnene i de omtalte sager.

Det er en kovending af socialministeren, der trods massivt pres tidligere har fastholdt, at han ikke ville ændre lovgivningen.

Tina Nedergaard er tilfreds med, at ministeren har ændret synspunkt, men ærgrer sig over, at det kommer så »sent«.

»Det er naturligvis godt, at regeringen lytter til det flertal, der er blevet samlet uden om den, men det er ærgerligt, fordi vi ikke får ændringen med i de love, der sendes af sted nu her. Det betyder, at ændringen først kan træde i kraft tidligst til oktober,« siger Tina Nedergaard.

Det er sagen om den 39-årige Hafida Bourouih, der blev kvalt af sin tidligere samlever og far til sine børn, hvorefter faderen fik den fulde forældremyndighed over børnene, der har fået debatten til at rase.

Mandag aften meddelte Manu Sareen, at han vil ændre lovgivningen.

»Det skal være sådan, at drabsmanden som udgangspunkt ikke får forældremyndigheden i de her ulykkelige sager. Vi skal tage udgangspunkt i barnets tarv,« forklarer socialministeren til Berlingske Nyhedsbureau.

Men Venstre vil skridtet videre, fortæller Tina Nedergaard, der mener, at drabsmænd automatisk skal miste forældremyndigheden.

»Hvis du dræber dine børns anden forælder, så mister du som udgangspunkt forældremyndigheden. Der skal være tungtvejende grunde til, at man kan fastholde den - det kan være sket i selvforsvar eksempelvis. Men udgangspunktet for Venstre er, at man taber retten. Så klar i mælet er ministeren ikke,« siger Tina Nedergaard.

Hun fastslår samtidig, at det efter hendes mening aldrig nogensinde kan være af hensyn til barnets tarv, hvis en drabsmand får forældremyndigheden.

»Vi er politikere, og vi danner en holdning. Og min holdning er, at det ikke kan være et barns tarv, at det mister al kontakt til afdødes familie, fordi drabsmanden fastholder sin forældremyndighed,« siger Tina Nedergaard.

Tirsdag morgen er der møde i Folketingets Socialudvalg, hvor et flertal på forhånd har annonceret, at man vil presse en lovændring igennem uden om regeringen.