V: Danmark bundet af FN-konventioner

En irakisk tolk kan godt søge asyl med to koner efter FN's Menneskerettighedskonvention, siger Venstre.

Danske myndigheder skal tillade, at en irakisk tolk har taget sine to koner med til Danmark for at søge asyl.

Det følger af FN's Menneskerettighedskonvention, at husstandens forsørger har ret til at tage sine nærmeste forsørgede med, siger udenrigsordfører Jens Hald Madsen (V) efter kritik fra Dansk Folkeparti (DF).

DF's udenrigsordfører, Søren Espersen, har krævet, at regeringen griber ind.

Jens Hald Madsen påpeger, at en irakisk tolk har ret til at tage sine to koner og børn med til Danmark. Derefter må tolken juridisk skilles fra sin ene hustru, fordi bigami er ulovligt i Danmark, påpeger han.

- Kritikken er helt overdrevet. De danske tolke, som har gjort en stor indsats for de danske styrker, skal først og fremmest skal bringes i sikkerhed, hvis de trues på livet, siger Jens Hald Madsen.

Hvis familien får asyl, tager myndighederne stilling til den ulovlige bigami. En løsning kan være, at myndighederne kun juridisk anerkender hans første ægteskab, mens det andet må eksistere efter muslimske regler.

/ritzau/