Usikkerhed udsætter ny rygelov

På Christiansborg var der igen onsdag forhandlinger om den nye rygelov. Men usikkerhed gør, at loven stadig ikke er kommet på plads.

Må unge under 18 ryge på ungdomsinstitutionernes områder? Og må rygning være tilladt på enkeltmandskontorer?

Så langt nåede politikerne på Christiansborg slet ikke onsdag, da de efter tre ugers pause genoptog rygelovsforhandlingerne. På grund at flere ubesvarede spørgsmål, er det endnu for tidligere at tale om det konkrete indhold af en eventuel ny rygelov.

- Der er fortsat en række uenigheder og usikkerheder om, hvad der er gældende på dette område. Det er uklart, om der forelægger en aftale eller et forlig. Dansk Folkeparti mener, at det er et forlig, mens Socialdemokraterne mener, at det både er et forlig og en aftale, siger Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde.

Regeringen har lagt op til stramninger af den rygelov, som trådte i kraft i 2007. Det gælder fem forskellige stramninger, som vil skærpe muligheden for at ryge på ungdomsinstitutioner, på arbejdspladser og omkring sygehuse og hospitaler. Derudover vil regeringen sætte bøden op for de arbejdsgivere og restauratører, der overtræder rygeloven.

Men ifølge Sophie Løhde er det ikke det indholdsmæssige omkring rygeloven, som er blevet diskuteret på Christiansborg onsdag.

- Uklarhederne skal afklares før, vi kan gå videre med en indholdsdiskussion, siger hun.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har valgt at forlade forhandlingerne om rygeloven. Dansk Folkeparti mener desuden, at ændringer af den nuværende lov må vente med at træde i kraft til efter et folketingsvalg.

Enhedslisten har forud for forhandlinger lagt op til et decideret opgør med tobaksindustrien og krævet væsentlige stramninger af rygeloven.