Uenighed om feriepenge og topskat: Dansk Folkeparti er ikke i tvivl

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener ikke, at lønmodtagere skal regne med en lempelig skat på 38 procent af feriepenge. Tusindvis af danskere står derfor til at skulle betale topskat, hvis de får udbetalt feriepengene. Dansk Folkeparti er ikke i tvivl om, hvor de står, mens Radikale Venstre er tøvende med at melde noget ud.

Samira Nawa (RV) og Bent Bøgsted (DF) og (længst til højre) beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) forholder sig hver især forskelligt til spørgsmålet om, hvorvidt tusindvis af danskere muligvis skal betale topskat, hvis de får udbetalt de indefrosne feriepenge. Her ses de sammen i en anden forbindelse i Beskæftigelsesministeriet onsdag 17. juni 2020. Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Dansk Folkeparti bakker op om meldingen fra formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.

Hvis danskerne får udbetalt deres feriepenge, så skal de kun beskattes med en afgift på 38 procent. Sådan er aftalen, lød det fra formanden. Men Beskæftigelsesministeriet fastslår i et nyt notat, at Lizette Risgaards udmelding ikke er korrekt. I stedet er det aftalt, at danskerne skal betale almindelig indkomstskat, hvis de får indefrosne feriepenge udbetalt. Det betyder, at mange danskere skal betale topskat, hvis de får udbetalt feriepengene.

»Kort sagt: Vi synes ikke, at der skal betales topskat af feriepengene,« siger Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti.

Meldingen går imod beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S) holdning til sagen:

»Beskæftigelsesministeriet fastslår, at man som udgangspunkt skal betale indkomstskat af de indefrosne feriepenge. Det er også mit udgangspunkt som beskæftigelsesminister i en socialdemokratisk regering,« siger Peter Hummelgaard (S), der mener, at en flad skat på 38 procent vil resultere i en stor skattelettelse for topskatteydere.

»Det er efter min og regeringens opfattelse ikke rimeligt, at man ved at lave en flad skat reelt vil give en skattelettelse til topskatteydere på 18 procent,« siger Peter Hummelgaard (S).

Ifølge ministeren vil det samtidig koste statskassen tre til fem milliarder kroner i tabt provenu, hvis man gennemtrumfer en flad skat på 38 procent.

I notatet peger Beskæftigelsesministeriet på, at afgiften på de 38 procent kun gælder i helt særlige tilfælde. Det er blandt andet, hvis en virksomhed er gået konkurs. Så skal lønmodtageren sikres af Lønmodtagernes Garantifond.

Regeringen forventes i august at fremlægge lovforslaget om udbetaling af feriepengene. Spørgsmålet bliver, om regeringen kan samle flertal for sin beskatningsmodel, når regeringen fremlægger sit lovforslag. I hvert fald får de næppe opbakning fra Dansk Folkeparti:

»Nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad der står i de notater fra forhandlinger fra arbejdsmarkedet parter. Hvis de har aftalt, at de feriepenge, der skal indefryses skal udbetales ekstraordinært, så skal der udbetales 38 procent skat af dem. Det har regeringen selv været med til at aftale på det tidspunkt,« siger Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti og fortsætter:

»Derfor vil det være helt misvisende at sige, at danskerne skal betale topskat af det. Der vil jeg nok sige, at jeg er mere på Lizette Risgaard side. Jeg tror nok, at de har lidt mere styr på, hvad de selv har aftalt på trepartsforhandlingerne,« siger Bent Bøgsted, der altså ikke mener, at der skal betales topskat af feriepengene.

Et fortolkningsspørgmål

Hos Radikale Venstre tøver beskæftigelsesordfører Samira Nawa med at komme med en klar udmelding, indtil der kommer høringssvar i sagen:

»Det ligger på ministerens bord at have en aftale og fælles forståelse med arbejdsmarkedets parter, så det er det, vi forventer fra ministeren – at hans apparat dykker ned i, hvad der er op og ned. Det er som om, at der er opstået noget uenighed om fortolkningen. Der satser vi på, at ministeren opnår en enighed med parterne om, hvordan det skal fortolkes,« siger beskæftigelsesordfører i Radikale Venstre, Samira Nawa.

Bakker Radikale Venstre op om Hummelgaard eller Fagbevægelsens Hovedorganisation?

»Der er lige nu forskellige fortolkninger på spørgsmålet omkring skat. Det er ministeren, der har et apparat til at gå ned og kigge i, hvad der er den korrekte fortolkning og få en fælles forståelse med arbejdsmarkedets parter. Det er klart, at det her ender med at blive et lovforslag, vi skal kigge på til august måned. På det tidspunkt vil vi også have fået en masse høringssvar ind. Så må vi kigge på det derfra,« siger hun.

Peter Hummelgaard (S) har slået det meget tydeligt fast, at der skal betales topskat af feriepengene, hvilket er stik imod, hvad FH mener. Nu taler du om, at der har været fortolkningsproblemer. Men regeringen har allerede slået fast, hvad de mener. Hvad mener de Radikale?

»Vi mener, at der skal være en fælles fortolkning af spørgsmålet. Det er en aftale, der er blevet lavet mellem parterne. Det er ærgerligt, at der er en uenighed her. Den vil vi gerne kigge på, når vi får høringssvar ind på lovforslaget. Sådan som jeg forstår det på ministeren, bliver vi indkaldt til august for at se høringssvarene igennem. Lige nu er der ikke så meget mere information fra hverken FH eller ministeren om, hvordan man fortolker spørgsmålet. Vi skal have tid til at kigge det hele i detaljer. Det kommer i høringssvarene. Det er min forventning.«

Men hvad bakker I op om? Bakker I op om, at der skal betales topskat af feriepengene, eller bakker I op om, at der ikke skal betales topskat?

»Vi bakker op om, at det, der er aftalt, skal overholdes. Der er så en uenighed om, hvad den aftale er gået ud på, og så må vi kigge på de høringssvar, der kommer ind, når der er kommet flere detaljer. I mellemtiden kan det godt være, at ministeren har snakket med arbejdsmarkedets parter og fundet frem til en løsning. Det er min forventning til ministeren i første omgang.«