Udpluk fra handlingsplanen om svinevelfærd

Pattegrisdødeligheden nedbringes med individuelle dyrelægeovervågede handleplaner.

Halekuperinger reduceres ved at sikre beskæftigelsesmateriale i staldene. Der iværksættes kontrolindsats.

Søer sættes fri via 100 millioner kroner i støtte til nye dyrevenlige stalde.

Færre grise skal kastreres uden bedøvelse.

Det skal være muligt, at købe kød fra ukastrerede grise i Danmark.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri