»Udlændingestyrelsen kan godt se, at der er noget riv-rav-ruskende galt«

Johanne Schmidt-Nielsen kalder Udlændingestyrelsens ændring af praksis i forhold til asylansøgere fra Eritrea for en »lille opblødning«. Der er dog brug for mere vidtgående skridt, siger hun.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Enhedslisten noterer sig med tilfredshed, at Udlændingestyrelsen nu ændrer procedure i forhold til asylansøgere fra Eritrea. Det sker i kølvandet på den voldsomme kritik af styrelsens egen rapport om forholdene i landet.

Men der er behov for langt mere radikale skridt i forhold til behandlingen af eritreanske asylsager, mener politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen (Ø).

»Det er en meget lille opblødning, men ikke desto mindre er der tale om en åbning. Det understreger for mig, at der her er et problem, som der er behov for at undersøge nærmere. Det viser, at Udlændingestyrelsen godt kan se, at der er noget riv-rav-ruskende galt,« siger hun.

Trods opblødningen mener Johanne Schmidt-Nielsen stadig, at hele rapporten skal trækkes tilbage. Den kritiseres i skarpe vendinger for at tegne et misvisende billede af forholdene i Eritrea. En af hovedkilderne er så uenig i konklusionerne, at han har trukket sig fra rapporten, mens en anden navngiven kilde betegner konklusionerne som »brutale og umenneskelige«.

»Vi bliver nødt til at undersøge sagen og finde ud af, hvordan den danske udlændingestyrelse kommer frem til markant anderledes konklusioner i forhold til menneskerettighedssituationen i Eritrea end stort set alle andre,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Udlændingestyrelsen oplyser tirsdag, at den ændrer sin opfattelse af, hvornår der kan gives asyl til personer fra Eritrea. Styrelsen forventer på den baggrund, at der vil blive givet asyl i »mange sager«, hvis asylansøgeren kommer fra det østafrikanske land.

»På det foreliggende grundlag er det Udlændingestyrelsens opfattelse, at de generelle oplysninger rejser tvivl om, hvorvidt der er en asylbegrundende risiko for personer, der indrejser i Eritrea efter illegal udrejse og unddragelse fra national tjeneste,« skriver styrelsen i en pressemeddelelse.