Tysk minister advarer mod dansk asylkontrol

Justits- og europaminister Anke Spoorendonk fra Slesvig-Holsten advarer nu om, at trafikken over grænsen smadres, hvis regeringen gør alvor af dansk asylkontrol på tysk jord. Danmark får det svært ved en konfrontation med Tyskland, mener ekspert.

I september blev tog mod Danmark holdt tilbage og tømt på hovedbanegården i Hamborg. De tyske myndigheder ville kontrollere, om der var flygtninge og migranter om bord, der ikke var registreret. Nu trækker det op til konfrontation i den sydlige grænseregion, fordi den danske regering vil indføre ID-kontrol på den tyske side af grænsen for at stoppe tilstrømningen til Danmark. Arkivfoto: Asger Ladefoged Fold sammen
Læs mere

Regeringen skader det nære dansk-tyske forhold med det såkaldte transportøransvar og intentionen om, at eksempelvis DSB-personale skal kunne kontrollere pas og visum på tysk jord for at bremse flygtningestrømmen ind i Danmark.

Sådan lyder kritikken fra Anke Spoorendonk, delstaten Slesvig-Holstens justits- og europaminister fra det danske minoritetsparti SSV. Den tyske politiker blander sig normalt ikke i dansk politik, men den ændring af udlændingeloven, som forventes vedtaget i Folketinget fredag, giver dybe panderynker syd for grænsen. Lovændringen vil nemlig give den danske regering mulighed for at tvinge bus-, tog- og færgepersonale til at kontrollere passagernes dokumenter.

»Jeg synes, det er et meget problematisk initiativ. Det vil jeg ikke lægge skjul på,« siger Anke Spoorendonk.

Bekymringen gav hun også udtryk for i en telefonsamtale med udlændingeminister Inger Støjberg (V) onsdag aften.

Den tyske delstatsminister påpeger, at den slesvig-holstenske og danske regering har en fælles ambition om at udvikle samarbejdet hen over grænsen, som arbejdstagere, studerende og virksomheder krydser frit:

»Ud fra den fælles målsætning er jeg meget ked af, at det danske initiativ om transportøransvar vil kunne føre til, at vi ikke længere vil have tog, som kører over grænsen, og at busforbindelsen vil blive afbrudt.«

At der er en sådan risiko forbundet med Venstre-regeringens lovforslag, underbygges ifølge ministeren af opråb fra virksomheder, som står for den kollektive trafik over grænsen. I Flensborg har det kommunale busselskab gjort det klart, at driften ikke kan gennemføres, hvis medarbejderne skal kontrollere de flygtninge og migranter, som vandrer op igennem Europa. Også DSB advarer i et høringssvar om at indstille driften, hvis lovforslaget gennemføres.

»Jeg vil personligt være meget ked af en sådan lovændring,« siger Anke Spoorendonk:

»Fordi jeg har svært ved at se, hvordan man kan uddelegere paskontrol til andre end dem, som gør det på statens vegne. Jeg kan fuldt og helt følge banedrifterne og busselskaberne, når de siger, at det er deres personale slet ikke uddannet til at udføre.«

Inger Støjberg forklarer transportør­ansvaret som et nødvendigt onde. Det skyldes, at Sverige opruster sin midlertidige grænsekontrol og fra 4. januar kan tvinge tog- og færgeoperatører til at kontrollere, om alle passagerer har gyldigt ID, inden de krydser grænsen og kan søge asyl i landet. Svenskernes stramning kan ifølge Støjberg betyde »en enorm ophobning af asylansøgere på eksempelvis Københavns Hovedbanegård«.

Adspurgt om det ikke er et rimeligt argument, sukker den tyske politiker.

»I Slesvig-Holsten har vi, når året er omme optaget godt og vel 50.000 flygtninge. De bliver her ikke alle sammen, men vi kommer i år til at have ansvaret for omkring 50.000 flygtninge,« siger Anke Spoorendonk.

Støjberg: Det bliver mere besværligt at rejse

Det kritiske budskab fra Spoorendonk trængte tydeligt igennem til Inger Støjberg i telefonsamtalen onsdag aften:

»Det er klart, at hun synes ikke, at det umiddelbart er særlig positivt,« siger Inger Støjberg – men hun tvivler på, at regeringens tiltag vil skade det dansk-tyske forhold og håber på forståelse.

»Det bliver mere besværligt at rejse. Ja, man kan lige så godt sige, som det er. Ligesom det bliver betydelig sværere at rejse til Sverige. Men i en situation hvor svenskerne indfører transportøransvar, vil vi blive så pressede i Danmark, at vi vil få meget svært ved at håndtere situationen, Og så kan vi desværre blive nødt til at indføre transportøransvar i forhold til trafikken over den tyske grænse.«

Tysklands-ekspert og historiker ved Syddansk Universitet, Mirco Reimer-Elster, påpeger, at delstatsregeringen i Slesvig-Holsten gennem den senere tid har været kritisk over for den danske kurs, der kan føre til flere tusinde asylansøgere oven i de omkring 50.000, delstaten i forvejen forventer i år.

»Udover delstatens egen situation handler det også om nogle mere overordnede hensyn til grænseregionen, der i Europa bliver anset som et stort forbillede. Ånden i det forhold risikerer en dansk kontrol at gå imod. Derudover er der økonomiske interesserer, hvis det pludseligt tager længere tid for mennesker, som pendler mellem Danmark og Tyskland,« siger han.

Mirco Reimer-Elster forudser, at det bliver vanskeligt for den danske regering at føre en lige så konfrontatorisk linje over for Tyskland, som det aktuelt er tilfældet over for den svenske regering.

»Tysklands rolle er en anden. Den danske regering fylder ikke meget i en tysk Europa-politisk kontekst, mens Tyskland betyder rigtig meget i en dansk Europa-politisk kontekst, og man kan konstatere, at vi ikke har set en dansk regering tale med lige stå store bogstaver over for tyskerne,« siger han.

DF: Tænk dog på Danmark

Danmarks ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen, understreger, at forandringens vinde også har blæst i Tyskland i de seneste måneder, når det handler om flygtninge­situationen.

»Tyskland står langt hen ad vejen for det synspunkt, som Spoorendonk giver udtryk for, men det er efter min bedste overbevisning ikke det fulde billede, og jeg tror, at der i den tyske forbundsregering er en forståelse for, at Danmark er nødt til at overveje disse tiltag, fordi Sverige har gjort noget lignende,« siger han.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen mener, at Anke Spoorendonk som medlem af det danske mindretals politiske parti, SSV, burde se anderledes på sagen.

»Jeg forstår, at hun ser det fra den tyske side af grænsen, men Anke Spoorendonk skal huske på at hun repræsenterer det danske mindretal. At hun ikke er i stand til at udvise forståelse for den situation, Danmark befinder sig, er stærkt kritisabelt,« siger han.